Słownik
Lista pojęć:
Telefonia komórkowa trzeciej generacji to rozszerzenie istniejących sieci cyfrowej telefonii komórkowej o rozwiązania technologiczne oparte o komutacje pakietów i protokoły transmisyjne IP (ISIPN - Integrated Services IP Network). System telefonii trzeciej generacji (3G) umożliwia nieograniczony dostęp radiowy do globalnej infrastruktury telekomunikacyjnej za pośrednictwem segmentu naziemnego jak i satelitarnego, zarówno dla użytkowników stacjonarnych jak i ruchomych. Jest systemem integrującym w zamierzeniu wszystkie systemy telekomunikacyjne (teleinformatyczne, radiowe i telewizyjne). W odróznieniu od systemu telefonii drugiej generacji (GSM oraz GPRS i EDGE zwanych też systemami 2.5G), w których dominująca usługa miała być usługą głosowa, w systemach 3G od momentu rozpoczęcia projektowania zakładano "równoprawne" świadczenia usług telefonicznych i transmisji danych. Prace nad specyfikacją systemu 3G są wciąż w toku, zakładają w swych kolejnych wersjach różną "skale integracji" z rozwiązaniami pakietowymi opartymi o protokół IP (ang. Internet Protocol). Przejście na system telefonii 3G wymaga zmodernizowania wszystkich elementów architektury sieci, pomijając urzadzenia warstwy fizycznej i transmisyjnej. Bardzo wysokie ceny licencji dla operatorów oraz duży nakład inwestycyjny potrzebny na przebudowę architektury sieci spowodował iż wdrażanie telefonii komórkowej trzeciej generacji znacznie się opóznia. Pierwszemu z systemów telefonii komórkowej trzeciej generacji nadano nazwę UMTS (ang. Universal Mobile Telecommunications System). W ramach telefonii 3G istnieją jeszcze dwa szerokopasmowe systemy transmisyjne. Sa to systemy FPLMTS (ang. Future Public Land Mobile Telecommunication System) oraz MBS (ang. Mobile Broad Band System). Wszystkie te systemy zostały zatwierdzone przez Europejski Instytut Standaryzacji Telekomunikacji (ETSI) oraz sekcja radiowa Miedzynarodowej Unii Telekomunikacyjnej - ITU (ang. International Telecommunication Union). W swych specyfikacjach oferuja przeplywnosc danych od 2 Mb/s do 155 Mb/s w zakresach czestotliwosci mikrofal od 1,8 GHz do 60 GHz. Z poczatkiem 2005 roku, Konsorcjum 3G Partnership Project (3GPP) podjelo prace zmierzajace do opracowania standardu Super 3G, który pozwoli przesyłać dane drogą radiowa w kierunku do użytkownika z szybkością 100 Mb/s. Ewolucja współczesnych sieci telefonii komórkowej, siega koncepcji sieci inteligentnych - IN (ang. Intelligent Networks), powstalej w latach osiemdziesiątych, kiedy to rozpoczęto prace nad koncepcją, architekturą i cześciami składowymi uniwersalnego systemu radiokomunikacji mobilnej. Dalsza ewolucja zmierza w stronę uniwersalnych, wielousługowych sieci inteligentnych czwartej generacji (IN CS-4), która jest na etapie prac studialnych. Wiaże się to z radykalnymi zmianami architektury sieci i funkcjonalności usług telekomunikacyjnych, wymogiem dostosowania sieci zarówno do techniki komutacji pakietów w protokolach IP, jak i jej kompatybilnosci z klasycznymi sieciami telekomunikacyjnymi.
GPRS UMTS
Asymmetric Digital Subscriber Line
Asymmetric Digital Subscriber Line, ADSL (ang. Asymetryczna cyfrowa linia abonencka), to technologia umożliwiająca asymetryczny dostęp do Internetu i będąca odmianą DSL. Asymetria polega tutaj na tym, iż przesyłanie danych do użytkownika (z Internetu) jest szybsze od odwrotnego transferu. Technologia ta stworzona została z myślą o użytkownikach częściej odbierających dane (np. ze stron internetowych) niż wysyłających dane (np. posiadających serwer internetowy).W standardzie tym wykorzystuje się zwykłe, miedziane przewody telefoniczne. ADSL pozwala na dużo szybszą komunikację niż technologia modemów telefonicznych, w której wszystkie sygnały muszą być konwertowane na sygnał analogowy (po stronie nadawcy), a następnie najczęściej znowu na sygnał cyfrowy (po stronie odbiorcy). W technologii ADSL sygnał po obu stronach jest cyfrowy i dlatego, aby możliwa była wymiana danych, zarówno abonent jak i operator (ISP), muszą umieścić na obu końcach linii telefonicznej modemy ADSL. W niektórych rozwiązaniach technicznych odbiorca Internetu musi dodatkowo skorzystać ze splitera, który rozdziela sygnał ADSL od telefonicznego.ADSL pozwala na transmisję z prędkością od 16 kb/s do 8 Mb/s. Prędkość, z jaką można wysyłać dane, jest zwykle znacznie niższa (najczęściej o połowę i więcej).Technologia ADSL została opisana w rekomendacjach ITU-T G.992.1, G.992.2 (G.Lite) (i kolejnych) oraz w standardzie ANSI T1.413-1998
Mini Laptopy Mini Notebooki
Bluetooth
Vye Mini NotebookBluetooth (ang. "sinozęby") to technologia bezprzewodowej komunikacji pomiędzy różnymi urządzeniami elektronicznymi takimi jak np. klawiatura, zegarek, komputer, laptop, notebook, tablet, palmtop, telefon komórkowy i wiele innych. Zasięg wynosi maksymalnie do 200 m w terenie otwartym, choć w specyfikacji podawana jest wartość 10 m. Bluetooth używa fal w zakresie 2,4 GHz. Urządzenie umożliwiające wykorzystanie tej technologii to Bluetooth Adapter.W przeciwieństwie do łączy podczerwieni, urządzenia nie muszą "widzieć się" nawzajem, nie muszą nawet się znajdować w tym samym pomieszczeniu. Bluetooth potrafi automatycznie nawiązać połączenie z kompatybilnymi urządzeniami, więc nawet nie trzeba o tym myśleć. No i wreszcie za połączenie przy użyciu technologii Bluetoothnie trzeba nic płacić, niezależnie od ilości przesyłanych danych.Nazwa technologii pochodzi od przydomka króla duńskiego Haralda Sinozębego, który znany był ze zjednoczenia walczących dotąd ze sobą plemion z Danii, Norwegii i Szwecji. Podobnie Bluetooth, który został zaprojektowany, aby "zjednoczyć" różne technologie jak: komputery, telefonię komórkową, drukarki, aparaty cyfrowe. Logo Bluetooth łączy litery H i B alfabetu runicznego.
Vye Obrotowa Matryca Obrotwy Ekran
DSL
DSL (ang. Digital Subscriber Line) - cyfrowa linia abonencka, rodzina technologii szerokopasmowego dostępu do Internetu. Standardowa prędkość odbierania danych waha się od 128 Kbps do 24.000 Kbps, w zależności od zastosowanej technologii DSL. Dla technologii ADSL prędkość wysyłania danych jest niższa od prędkości ich odbierania, natomiast prędkości te są symetryczne w technologii SDSL. Wynalazcą modemów DSL był Joseph W.Lechleitter, pracownik firmy Bellcore, który zademonstrował projekt budowy tych urządzeń w latach 80.Według szacunków firmy badawczej Point Topic [1] pod koniec marca 2004 r. na całym świecie było 73,4 mln użytkowników dostępu do Internetu w technologii DSL (najwięcej w Chinach - 13,9 mln, Japonii - 11 mln i USA - ok. 10,5 mln). Szacuje się, że w Polsce z technologii DSL korzystało (koniec 2006 r) ok. 1,5 mln osób.
WiFi Vye HSDPA Bluetooth
Dysk twardy
Twardy dysk - jeden z typów urządzeń pamięci masowej, wykorzystujących nośnik magnetyczny do przechowywania danych. Nazwa twardy dysk (hard disk drive) powstała w celu odróżnienia tego typu urządzeń od tzw. miękkich dysków, czyli dyskietek (floppy disk), w których nośnik magnetyczny naniesiono na elastyczne podłoże, a nie jak w dysku twardym na sztywne.Pierwowzorem twardego dysku jest pamięć bębnowa. Pierwsze dyski twarde takie, jak dzisiaj znamy, wyprodukowała w latach 70 XX w. firma IBM. Była to słynna seria o nazwie Winchester. Obecnie sam wynalazca nie produkuje już dysków - w 2002 r. zawarł porozumienie joint venture z firmą Hitachi, na mocy którego IBM prowadzi prace badawcze oraz sprzedaje rozwiązania (systemy dyskowe jak ESS - Enterprise Storage Systems), a Hitachi produkuje jednostki dyskowe, jak też i systemy dyskowe.Pojemność dysków wynosi od 5 MB (przez 10MB, 20MB i 40MB - dyski MFM w komputerach klasy XT 808x i 286, współcześnie zaś dyski kilkusetmegabajtowe w komputerach osobistych należą do rzadkości), najczęściej posiadają rozmiar nawet kilkuset (powyżej 400 GB) GB, (w laptopach 20-120 GB ). Małe dyski, o pojemnościach od kilkuset MB do kilku GB stosuje się współcześnie w kartach dla slotu Compact Flash (Microdrive) do cyfrowych aparatów fotograficznych, a także w innych urządzeniach przenośnych.Dla dysków twardych najważniejsze są parametry: pojemność, szybkość transmisji danych, czas dostępu, prędkość obrotowa talerzy (obr/sek.) oraz MTBF.Kilka dysków twardych można łączyć w macierz dyskową, dzięki czemu można zwiększyć niezawodność przechowywania danych, dostępną przestrzeń na dane, zmniejszyć czas dostępu.
Połączenia Bezprzewodowe Subnotebooki
EDGE
Lekki LaptopEDGE (ang. Enhanced Data Rates for Global Evolution) jest usługą transmisji pakietowej dostarczaną przez sieci radiowe np. GSM.Jest to ulepszona wersja GPRS. Teoretyczna maksymalna szybkość połączenia EDGE wynosi 473,6 kbit/s, faktycznie uzyskiwane prędkości są rzędu 230 kbit/s, uzyskiwana poprzez zastosowanie wydajniejszej techniki modulacji (8PSK) na wybranych szczelinach czasowych. Technologia ta może okazać się "zabójcza" dla rozwoju sieci 3G (Trzeciej Generacji), gdyż pozwala na korzystanie z większości mobilnych usług multimedialnych (np. video-streaming), lecz nie wymaga, tak jak w przypadku UMTS, całkowitej przebudowy infrastruktury operatora jak i zupełnie nowych terminali (telefonów), a jedynie stosunkowo niewielkich modyfikacji infrastruktury już istniejącej. Coraz częstsze oferty promocyjne operatorów na mobilny dostęp do internetu z wykorzystaniem tej technologii również sprzyja jej rozpowszechnianiu. Istotnym problemem technologii EDGE jest wysokie opóźnienie przesyłanych danych, sięgające nawet 1000 ms, w porownaniu do ok. 200 ms przy zastosowaniu technologii UMTS. Zdecydowanie wpływa to na komfort pracy użytkownika takiej sieci, a może także uniemożliwiać korzystanie z niektórych usług, takich jak np. VoIP, czy wideokonferencje.
Lekki Notebook MultiCombo DVD
Ekran dotykowy
Ekran dotykowy (ang. Touchscreen) - ekran, który reaguje na dotyk. Jego rozmiary sięgają rozmiarów zwykłych monitorów. Zazwyczaj obsługiwany jest rysikiem. Stosowany w telefonach komórkowych, komputerach przenośnych.W konstrukcji ekranów dotykowych stosuje się cztery techniki wykorzystujące:
• przerwanie (na skutek dotyku) strumienia światła podczerwonego emitowanego przez sieć diod LED, usytuowanych na krawędziach ekranu
• zaburzenia (na skutek dotyku) fali akustycznej propagującej się po powierzchni ekranu
• zmiany pojemności elektrycznej dotykanego ekranu
• zmiany oporu elektrycznego między przezroczystymi elektrodami wtopionymi w ekran.
Ostatnia z tych technik (oporowa) stosowana jest powszechnie w palmtopach. Zwykły ekran LCD spajany jest z częścią dotykową, która składa się z dwóch przezroczystych elektrod (przepuszczających ponad 85% światła), wykonanych zazwyczaj przez naparowanie w próżni cienkiej warstwy metalu na podkład szklany i (zewnętrzną) folię poliestrową. Elektrody te utrzymywane są bez kontaktu przez izolacyjną warstwę separatora, przypominającego delikatną siatkę. Nacisk na folię zewnętrzną (czyli dotknięcie ekranu) powoduje lokalne zetknięcie się elektrod, co rejestrowane jest przez dekoder palmtopa. Technika ta pozwala otrzymać ekrany o rozdzielczości nawet 300 dpi (w zwykłych Palmach stosowana jest rozdzielczość 75-150 dpi).
Obrotowa Matryca Tablet
FAQ
FAQ (ang. Frequently Asked Questions) - to zbiory "często zadawanych pytań" i odpowiedzi na nie, tworzone głównie po to, aby uwolnić się od ciągłego odpowiadania na stale powtarzające się i nudne (dla odpowiadającego) pytania.Oryginalnie skrót ten powstał w armii USA i został wymyślony przez jednego z generałów w trakcie wojny secesyjnej. Rekrutom w armii USA wręcza się po dziś dzień komplet "FAQ-ów" z interesujących ich dziedzin, aby nie męczyli starszych kolegów niepotrzebnymi pytaniami. Szybko wymawiany skrót "FAQ" brzmi jak jedno z angielskich przekleństw (fuck), i prawdopodobnie stąd pochodzi jego popularność. Zwyczaj ten został następnie zaadaptowany przez administratorów pierwszych uczelnianych serwerów komputerowych w USA, tworzących zrąb ówczesnego Internetu, którzy zaczęli tworzyć takie dokumenty i wysyłać je jako odpowiedzi na ciągle powtarzające się pytania początkujących użytkowników. Szczególnie duże ilości FAQ-ów zostały stworzone przez stałych użytkowników grup newsowych, gdzie przyjęła się zasada, że każda szanująca się grupa musi mieć swojego FAQ-a. Netykieta każe, żeby nie wysyłać pytania na grupę przed przeczytaniem FAQa. W praktyce jednak ludzie bardzo rzadko stosują się do tego wymogu.Oprócz tego FAQ-i są często stosowane w wielkich korporacjach (wręcza się je świeżo zatrudnianym pracownikom), na stronach internetowych, są dołączane do programów komputerowych, wykorzystują je kanały IRC i mają one także wiele innych zastosowań.FAQ-i początkowo stosowane dla wygody administratorów serwerów stały się także wygodnymi dokumentami ułatwiającymi standaryzację wielu rozwiązań technicznych stosowanych w Internecie. W początkowym okresie rozwoju Internetu stała wymiana FAQ-ów między administratorami i uzgadnianie jednolitych odpowiedzi na niektóre podstawowe pytania była formą ujednolicania wielu z tych standardów. Obecnie rolę tę przejęły takie organizacje jak IETF i W3C, które stworzyły swoją własną, jednolitą w formie wersję rozbudowanych FAQ-ów zwanych RFC.
Przenośny Notebook Vye Mini UMPC
FireWire
Dystrybutor VyeSzybkość transmisji
Nazwa FireWire obejmuje kilka standardów komunikacji zapewniających transfer rzędu: 100, 200, 400 Mb/s. Standard ten jest znacznie szybszy niż USB 2.0. Planowane jest zwiększenie maksymalnej szybkości do 2 Gb/s. Długość kabla ograniczona jest do 41/2 metra, ale można stworzyć specjalne połączenia nawet 16 odcinków kabla, co daje efektywną długość siedemdziesięciu dwóch metrów. Transmisja odbywa się przy pomocy dwóch par przewodów (TPA+ i TPA- oraz TPB+ i TPB-), dodatkowo interfejs wyposażony jest w linię zasilającą (masa i nieregulowane napięcie dodatnie - 30V bez obciążenia).

Możliwości standardu IEEE 1394
Standard umożliwia połączenie do 63 urządzeń peryferyjnych w strukturę drzewiastą (w odróżnieniu od liniowej struktury SCSI). Pozwala urządzeniom na bezpośrednią komunikację, na przykład skanerowi i drukarce, bez używania pamięci lub CPU komputera. Wspiera plug-and-play i hot-swap. Sześciożyłowy kabel, którego używa, jest nie tylko wygodniejszy niż kabel SCSI, ale dopuszcza użycie mocy do 60 W, co umożliwia pozbycie się zewnętrznych źródeł zasilania w mniej prądożernych urządzeniach.

Zastosowania FireWire
System jest powszechnie używany do łączenia kamer wideo i urządzeń pamięci masowej. Wykorzystuje się go zamiast popularniejszego USB, z powodu większej szybkości i dlatego, że nie wymaga użycia komputera. Nie ma również konieczności wysyłania sygnałów potwierdzających aktywność urządzania po drugiej stronie (co czyni USB nieefektywnym dla profesjonalnej obróbki wideo). Jednak opłaty, których wymaga Apple od użytkowników FireWire, oraz znacznie kosztowniejszy sprzęt, spowodowały, że FireWire uległo względem USB na rynku masowym, gdzie koszt produktu jest głównym ograniczeniem. FireWire odmiennie niż USB zarządza magistralą - nie wymaga kontrolera magistrali czyli hosta. W standardzie USB na jednej magistrali może znajdować się tylko jeden host, jest nim zawsze komputer. W FireWire urządzenia są równouprawnione, co powoduje, że transmisja może odbywać się między urządzeniami na magistrali nawet bez komputera. Dzięki czemu możliwe jest połączenie przy pomocy tej magistrali kilku komputerów (i nawet wykorzystanie protokołu IP) jak również pozwala urządzeniom na bezpośrednią komunikację, na przykład skanerowi i drukarce, bez używania pamięci lub CPU komputera. Standard wspiera plug-and-play i hot-swap.
Technologie dla Firm i Korporacji Komputery Dla Firm Przedsiębiorstw i Korporacji
Flash - pamięć
Pamięć typu Flash to rodzaj pamięci EEPROM, pozwalającej na zapisywanie lub kasowanie wielu komórek pamięci podczas jednej operacji programowania. Jest to pamięć nieulotna - po odłączeniu zasilania nie traci swej zawartości.
Standardowe pamięci EEPROM pozwalają zapisywać lub kasować tylko jedną komórkę pamięci na raz, co oznacza, że pamięci Flash są znacznie szybsze, jeśli system je wykorzystujący zapisuje i odczytuje komórki o różnych adresach w tym samym czasie. Wszystkie typy pamięci Flash, jak i EEPROM, mają ograniczoną liczbę cykli kasowania, co powoduje ich uszkodzenie po przekroczeniu tej liczby.
Pamięci Flash produkuje się w dwóch wersjach: NOR i NAND. Nazwy odnoszą się do typu bramki logicznej używanej w każdej komórce pamięci.
Jako pierwszą opracowano pamięć NOR w firmie Intel w roku 1988. Ma ona długie czasy zapisu i kasowania, ale umożliwia bezpośredni dostęp do każdej komórki pamięci. Z tego względu nadaje się po przechowywania informacji, które nie wymagają częstej aktualizacji, jak np. firmware różnego rodzaju urządzeń. Wytrzymuje od 10 000 do 100 000 cykli kasowania. Stosowano ją w pierwszych wersjach kart pamięci CompactFlash, ale później zaczęto w nich stosować tańsze pamięci NAND.
W roku 1989 pojawiły się pamięci NAND z firm Samsung i Toshiba. W stosunku do pamięci NOR ma krótszy czas zapisu i kasowania, większą gęstość upakowania danych, lepszy współczynnik koszt/pojemność oraz dziesięciokrotnie większą wytrzymałość. Jej główną wadą jest sekwencyjny dostęp do danych, co czyni ją użyteczną jako pamięć masowa, np. w kartach pamięci, lecz bezużyteczną jako pamięć komputera. Pierwszą kartą pamięci używającą pamięci NAND była karta SmartMedia, później zaczęto ich używać w innych typach, jak: MMC, Secure Digital, Memory Stick i xD, dyskach USB.
Sprzęt Komputerowy Dla Firm Łączność Bezprzewodowa
GPRS
Vye Mini GPS Wszystko w jednym mini laptopieGPRS (ang. General Packet Radio Service) jest usługą transmisji pakietowej dostarczaną przez sieci radiowe np. GSM. Komutowanie pakietów umożliwia lepsze wykorzystanie zasobów sieci (w szczególności sieci radiowej) niż komutowanie łączy.Teoretyczna maksymalna szybkość połączenia GPRS wynosi 170 kbit/s, faktycznie uzyskiwane prędkości są rzędu 53,6 kbit/s
Pakietowa transmisja danychW przypadku GPRS dane przesyłane są w postaci pakietów. Każdy pakiet ma swój indywidualny adres dzięki któremu dane po dotarciu do adresata są ponownie składane. Pakietowa transmisja danych jest korzystna zarówno dla użytkownika jak i dla operatora sieci. Dla operatora, ponieważ pozwala na bardziej efektywne wykorzystanie sieci (podczas np. przeglądania stron WWW wykorzystywana jest tylko część dostępnego pasma) W czasie gdy internauta czyta np. zawarte na stronie informacje jego pasmo może być wykorzystane do transmisji danych dla innego abonenta. Z punktu widzenia użytkownika GPRS również może być korzystny. Koszt połączenia naliczany jest bowiem nie w zależności od długości połączenia lecz w zależności od ilości przesłanych danych. Z tą cechą GPRS wiąże się jeszcze jedna korzyść tzw. always on - czyli cały czas online - abonent może być cały czas w sieci i nic go to nie kosztuje. W przypadku, gdy nastąpi żądanie wysłania lub odebrania danych, połączenie nawiązywane jest błyskawicznie. Telefon i stacja bazowa ustalają tylko, który kanał jest w danej chwili wolny. Jeśli sieć nie jest przeciążona, to transmisja danych nawiązywana jest bez konieczności przeprowadzania czasochłonnej procedury logowania.
Szybsze transfery danychStandardowy telefon GSM może nadawać z maksymalną szybkością ponad 13 kbit/s. GPRS umożliwia ośmiokrotne zwiększenie tej prędkości. Teoretycznie transfery danych mogą być jeszcze szybsze - jest to jednak uzależnione od sposobu kodowania. (patrz tabelka.) Z uwagi na mogące wystąpić w sieci zakłócenia do transmisji wykorzystuje się dwa pierwsze sposoby kodowania: CS1 CS2. pozwalające uzyskać maksymalne transfery rzędu odpowiednio 72.4 i 107.2 kbit/s.
Vye - myszka Vye Drukarka
GSM
GPS GPRSGSM (ang. Global System for Mobile Communications) jest najpopularniejszym obecnie standardem telefonii komórkowej. Telefonów GSM używa przeszło miliard ludzi w ponad 200 krajach. Dzięki wszechobecności standardu GSM, upowszechnił się międzynarodowy roaming. GSM różni się znacząco od swoich poprzedników w tym sensie, że zarówno kanały sygnalizacyjne jak i mowy są cyfrowe. GSM to otwarty standard obecnie opracowywany przez 3GPP.Z punktu widzenia konsumenta, największą zaletą GSM jest wyższa jakość głosu i usługi przesyłania wiadomości tekstowych. Zaletą dla operatorów jest możliwość stosowania urządzeń różnych producentów (nie byłoby to możliwe bez otwartego standardu). Ponadto standaryzacja umożliwiła operatorom oferować usługę roamingu co oznacza, że subskrybent może używać telefonu na całym świecie.
Odmiany GSM
GSM istnieje w czterech głównych odmianach, różniących się głównie używanym pasmem radiowym: GSM-900, GSM-1800 (zwany także DCS), GSM-850 i GSM-1900 (zwany także PCS). GSM-900 i GSM-1800 są używane w większości krajów z wyjątkiem Stanów Zjednoczonych i Kanady. Na tamtych obszarach używa się w zamian standardów GSM-850 i GSM-1900, ponieważ pozostałe pasma GSM były już wcześniej przydzielone pod inne zastosowania.W niektórych krajach pasmo systemu GSM-900 rozszerzono w dół o 10 MHz.
Notebook dla Ciebie Laptop dla Ciebie
HSDPA
Sieć WiFi LANHigh-Speed Downlink Packet Access lub HSDPA jest protokołem telefonii mobilnej. Określany czasem terminem 3.5G (lub "31/2G").High Speed Downlink Packet Access (HSDPA) jest usługą bazującą na dostępie pakietowym na łączu w dół w oparciu o technologię WCDMA z maksymalną przepustowością do 8-10 Mbit/s w paśmie o szerokości 5 MHz. Implementacja HSDPA zawiera Adaptive Modulation and Coding (AMC), Multiple Input Multiple Output (MIMO), Hybrid Automatic Request (HARQ), szybki scheduling, szybkie wyszukiwanie komórki oraz zaawansowaną konstrukcję odbiornika.Release 4 specyfikacji standardów 3GPP daje wydajną platformę świadczenia usług w oparciu o sieci IP, natomiast Release 5 specyfikacji skupia się całkowicie na HSDPA pozwalającym osiągać przepustowości rzędu 10 Mbit/s wspierające rozwiązania multimedialne. Systemy MIMO są przedmiotem specyfikacji Release 6, które będą wspierać jeszcze wyższe przepustowości transmisji danych nawet do 20 Mbit/s. HSDPA ewaluowało z Release 99 systemów WCDMA, z którym pozostaje w zgodności.Sukces tej technologii jako następcy GSM, w porównaniu do współzawodniczących technologii CDMA2000 lub 1xEV-DO oraz nie zakończonym standardem WiMax (802.16) jest nadal niejasny. Podkreślając fakt, że uruchomienie CDMA2000 u Japońskiego KDDI jest odbierane jako większy sukces i bardziej płynna migracja niż wprowadzenie UMTS w Japonii przez DoCoMo i Vodafone, które następują znaczenie wolniej niż zakładano pierwotnie.
WLAN Biznesowy Notebook
Hyper Text Transfer Protocol
HTTP (ang. Hypertext Transfer Protocol - protokół przesyłania dokumentów hipertekstowych) to protokół sieci WWW (World Wide Web). Obecną definicję HTTP stanowi RFC 2616. Za pomocą protokołu HTTP, przesyła się żądania udostępnienia dokumentów WWW i informacje o kliknięciu odnośnika oraz informacje z formularzy. Zadaniem stron WWW jest publikowanie informacji - natomiast protokół HTTP właśnie to umożliwia.Protokół HTTP jest tak użyteczny, ponieważ udostępnia znormalizowany sposób komunikowania się komputerów ze sobą. Określa on formę żądań klienta dotyczących danych oraz formę odpowiedzi serwera na te żądania. Jest zaliczany do protokołów stateless (bezstanowy), z racji tego, że nie zachowuje żadnych informacji o poprzednich transakcjach z klientem, po zakończeniu transakcji wszystko "przepada" - z tego powodu tak bardzo spopularyzowały się cookies.
Przenośny Mini Notebook Lekki Laptop
Interfejs
Interfejs - w technice część urządzenia odpowiedzialna za interakcję z użytkownikiem. Człowiek nie jest zdolny do bezpośredniej komunikacji z maszynami. Aby było to możliwe urządzenia elektroniczne są wyposażone w odpowiednie urządzenia wejścia/wyjścia tworzące razem interfejs użytkownika:
interfejs tekstowy - urządzenie wejściowe to klawiatura, a wyjściowe to drukarka znakowa lub wyświetlacz w trybie znakowym,
interfejs graficzny - wejście to urządzenie wskazujące (np. myszka), a wyjściowe to wyświetlacz graficzny,
interfejs strony internetowej - wejście i wyjście jest realizowane poprzez stronę internetową wyświetlaną w przeglądarce internetowej.
W informatyce najczęściej jako interfejs użytkownika rozpatruje się część oprogramowania zajmującą się obsługą urządzeń wejścia/wyjścia przeznaczonych dla interakcji z użytkownikiem. W komputerach zwykle za obsługę większości funkcji interfejsu użytkownika odpowiada system operacyjny, który narzuca standaryzację wyglądu różnych aplikacji. Zwykli śmiertelnicy postrzegają oprogramowanie wyłącznie poprzez interfejs użytkownika, który musi być tworzony nie tylko przez informatyków, ale również grafików. Najlepsze algorytmy zawarte w oprogramowaniu nie zapewnią sukcesu na rynku, jeżeli interakcja użytkownika z aplikacją jest bardzo trudna. Naukowcy prowadzą badania nad nowymi interfejsami, takimi jak wirtualna rzeczywistość oraz interfejsami mózg-maszyna, które ich zdaniem ułatwią użytkownikowi współpracę z komputerem.
Lekki Notebook Przenośny Mini Notebook
Internet Message Access Protocol
IMAP (Internet Message Access Protocol) to internetowy protokół pocztowy zaprojektowany jako następca POP3.
W przeciwieństwie do POP3, który umożliwia jedynie pobieranie i kasowanie poczty, IMAP pozwala na zarządzanie wieloma folderami pocztowymi oraz pobieranie i operowanie na listach znajdujących się na zdalnym serwerze.
Powodem, dla którego IMAP się nie przyjął, z pewnością NIE JEST czas połączenia z serwerem. W rzeczywistości protokół ten jest polecany dla użytkowników modemów, którzy nie muszą przez godzinę ściągać całej poczty po to tylko, by się przekonać, że większość maili ich nie interesuje lub zawiera ogromne załączniki. IMAP pozwala na ściągnięcie nagłówków wiadomości i wybranie, które z wiadomości chcemy ściągnąć na komputer lokalny. Zdecydowanie zmniejsza to czas połączenia oraz eliminuje konieczność wchodzenia bezpośrednio na stronę w celu usuniecia wiadomości o zbyt dużym rozmiarze.
Protokół IMAP okazał się jednak nieco skomplikowany, wymaga stałego dostępu do sieci i prawdopodobnie dlatego nie przyjął się powszechnie. Pozwala na wykonywanie wielu operacji, zarządzanie folderami i wiadomościami. Dodatkowo, mało który portal udostępnia darmowe skrzynki obsługiwane przez IMAP, zapewne dlatego, że użytkownik nie byłby zmuszony do pobierania wysyłanego przez portale materiału reklamowego.
Przenośny Mini Laptop Rozwiązania dla Firm
IP (protokół)
IP (ang. Internet Protocol) to protokół komunikacyjny warstwy sieciowej modelu OSI (warstwy internet w modelu TCP/IP). Używany powszechnie w Internecie i sieciach lokalnych.Dane w sieciach IP są wysyłane w formie bloków określanych mianem pakietów. W przypadku protokołu IP, przed rozpoczęciem transmisji nie jest zestawiana wirtualna sesja komunikacyjna pomiędzy dwoma hostami, które nie komunikowały się ze sobą wcześniej.Protokół IP jest protokołem zawodnym - nie gwarantuje, że pakiety dotrą do adresata, nie zostaną pofragmentowane, czy też zdublowane, a ponadto mogą dotrzeć do odbiorcy w innej kolejności niż zostały nadane. Niezawodność transmisji danych jest zapewniana przez protokoły warstw wyższych (np. TCP), znajdujących się w hierarchii powyżej warstwy sieciowej.
Rozwiązania Dla Korporacji Dystrybutor Mini Notebooków
IrDA
IrDA (ang. Infrared Data Association) - grupa (powstała w 1993 roku), skupiająca kilkudziesięciu producentów sprzętu komputerowego. Celem powstania było stworzenie i kontrolowanie międzynarodowych standardów transmisji danych w zakresie podczerwieni. Grupa ta opracowała firmowy system bezprzewodowej transmisji danych cyfrowych z wykorzystaniem promieniowania podczerwonego. Jego elementy przeznaczone są przede wszystkim do tworzenia sieci tymczasowych, w których znajdują się komputery przenośne (laptopy, palmtopy).Standard ten charakteryzuje się:
• prostą i tanią implementacją,
• małym poborem mocy,
• połączeniami bezpośrednimi typu punkt-punkt,
• wydajnym i pewnym transferem danych.

Podstawowe usługi, wymienione w opisie systemu obejmują:
• transfer plików między komputerami,
• drukowanie,
• dostęp do zasobów sieci przewodowej,
• transmisja danych i mowy między komputerem a telefonem komórkowym,
• sterowanie urządzeniami telekomunikacyjnymi.
Technologia IrDA wykorzystuje skupioną wiązkę światła w paśmie podczerwonym. Warunkiem zastosowanie IrDA jest posiadanie co najmniej dwóch urządzeń, pomiędzy którymi nie ma niczego co by utrudniało ich wzajemną widoczność.
Mobilność WiFi
Karta graficzna
Karta graficzna, często określana też mianem akcelerator grafiki, to element komputera tworzący sygnał dla monitora.
Podstawowym zadaniem karty graficznej jest przechowywanie informacji o tym jak powinien wyglądać obraz na ekranie monitora i odpowiednim sterowaniu monitorem. Pierwsze karty graficzne potrafiły jedynie wyświetlać znaki alfabetu łacińskiego ze zdefiniowanego w pamięci karty generatora znaków - tryb tekstowy. Kolejna generacja kart graficznych potrafiła już wyświetlać w odpowiednim kolorze poszczególne punkty (piksele) - tryb graficzny. Nowoczesne procesory graficzne udostępniają wiele funkcji ułatwiających i przyśpieszających pracę programów. Możliwe jest narysowanie odcinka, trójkąta, wieloboku, wypełnienie ich zadanym kolorem lub wzorem, tzw. akceleracja 2D. Większość kart na rynku posiada również wbudowane funkcje ułatwiające tworzenie obrazu przestrzeni trójwymiarowej, tzw. akceleracja 3D. Niektóre posiadają zaawansowane algorytmy potrafiące na przykład wybrać tylko widoczne na ekranie elementy z przestrzeni.
Przenośny Laptop UMPC Nowoczesny Mini Laptop
LAN
Mały Przenośny Mini NotebookSieć lokalna (ang. Local Area Network stąd używany także w języku polskim skrót LAN) (wewnętrzna sieć) to najmniej rozległa postać sieci komputerowej, zazwyczaj ogranicza się do jednego budynku lub kilku pobliskich budynków (np. bloków na osiedlu).Technologie stosowane w sieciach lokalnych można podzielić na rozwiązanie oparte na przewodach (kable miedziane, światłowody) lub komunikacji radiowej (bezprzewodowe). W sieciach lokalnych przewodowych najczęściej używaną technologią jest Ethernet (za pośrednictwem kart sieciowych). Czasem są to bardziej egzotyczne urządzenia, jak np. port szeregowy (null-modem), port równoległy czy port podczerwieni. W sieciach lokalnych bezprzewodowych najczęściej używaną technologią jest WLAN, zwany także WiFi, określony standardami ETSI 802.11 Sieci lokalne podłączone są często do Internetu wspólnym łączem, takim jak SDI, DSL lub ADSL.Sieci lokalne mogą być budowane w oparciu o różne topologie, takie jak magistrala, pierścień, gwiazda, drzewo czy siatka.
Stojak GPS Vye - Mini Palmtop
Laptop
Laptop (ang. lap - kolana, top - na wierzchu), zwany także notebookiem (ang. notatnik), to mały, przenośny komputer osobisty. Inne zminiaturyzowane komputery (mniejsze od laptopów) to palmtopy (np. Palm lub PocketPC), lub smartphone. W 2004 roku 30% sprzedanych komputerów osobistych to notebooki. W roku 2005 sprzedaż notebooków po raz pierwszy w historii była większa niż komputerów stacjonarnych (w USA).
HSDPA GPRS USB Bluetooth
Matryca dotykowa
Matryca dotykowa (ang. Touchscreen) - ekran, który reaguje na dotyk. Jego rozmiary sięgają rozmiarów zwykłych monitorów. Zazwyczaj obsługiwany jest rysikiem. Stosowany w telefonach komórkowych, komputerach przenośnych.
W konstrukcji ekranów dotykowych stosuje się cztery techniki wykorzystujące:
• przerwanie (na skutek dotyku) strumienia światła podczerwonego emitowanego przez sieć diod LED, usytuowanych na krawędziach ekranu
• zaburzenia (na skutek dotyku) fali akustycznej propagującej się po powierzchni ekranu
• zmiany pojemności elektrycznej dotykanego ekranu
• zmiany oporu elektrycznego między przezroczystymi elektrodami wtopionymi w ekran.
Ostatnia z tych technik (oporowa) stosowana jest powszechnie w palmtopach. Zwykły ekran LCD spajany jest z częścią dotykową, która składa się z dwóch przezroczystych elektrod (przepuszczających ponad 85% światła), wykonanych zazwyczaj przez naparowanie w próżni cienkiej warstwy metalu na podkład szklany i (zewnętrzną) folię poliestrową. Elektrody te utrzymywane są bez kontaktu przez izolacyjną warstwę separatora, przypominającego delikatną siatkę. Nacisk na folię zewnętrzną (czyli dotknięcie ekranu) powoduje lokalne zetknięcie się elektrod, co rejestrowane jest przez dekoder palmtopa. Technika ta pozwala otrzymać ekrany o rozdzielczości nawet 300 dpi (w zwykłych Palmach stosowana jest rozdzielczość 75-150 dpi).
Lekki Palmtop Palmtop
MMS
MMS (ang. Multimedia Messaging Service) - MMS to rozszerzenie funkcji SMS i EMS o możliwość przesyłania multimediów takich jak grafika, animacje, wideoklipy, dźwięki itp. Pierwotnie MMS zaplanowany został jako usługa dla telefonii trzeciej generacji (UMTS), jednak jej wprowadzenie było odwlekane w czasie, więc producenci wprowadzili ją już teraz (określane jest to jako technologia 2,5G). Obecnie prawie każdy nowy telefon posiada funkcję MMS.
MMS, w przeciwieństwie do EMS i Smart Messaging nie jest bezpośrednim rozwinięciem SMS, opierającym się na odpowiednio zakodowanych wiadomościach tekstowych. MMS polega na technologii pakietowej transmisji danych GPRS. Pakiety danych są transmitowane do centrum wiadomości multimedialnych, a stamtąd dzięki usługom pochodnym od WAP Push do telefonu odbiorcy.
Maksymalna wielkość MMS mogłaby być nieograniczona, aczkolwiek większość operatorów wprowadziła ograniczenie 100 KB dla pojedynczej wiadomości. Zwykle użytkownicy muszą uiszczać wyższe opłaty już za wiadomości powyżej 30 KB.
Wewnątrz MMS może znaleźć się tekst zakodowany w Unikodzie o ilościach dochodzących do tysięcy znaków (zwykły SMS ma tylko 160 znaków), obrazki w formatach JPEG, GIF lub PNG, dźwięki, melodyjki w formacie MIDI i inne. Dodatkowo jest możliwy podział MMS-a na sceny, wyświetlane po sobie w ustalonej kolejności, co pozwala na tworzenie mikro-prezentacji.
Dostępne są już także serwisy MMS, pozwalające na zobaczenie bramek z meczów piłkarskich, graficznej prognozy pogody i wielu innych informacji w formie znacznie ciekawszej niż tradycyjna wiadomość tekstowa.
Ekran Dotykowy
Modem
Modem (od ang. MOdulator-DEModulator) - urządzenie elektroniczne, którego zadaniem jest zamiana danych cyfrowych na analogowe sygnały elektryczne (w bardzo starych modelach modemów - o częstotliwościach akustycznych) i na odwrót tak, aby mogły być przesyłane i odbierane poprzez linię telefoniczną (a ostatnio także sieć telewizji kablowej lub połączenie radiowe). Jest częścią DCE (Data Communication Equipment), które w całości wykonuje opisane wyżej czynności. Nieodzowne do współpracy jest DTE (Data Terminal Equipment) i to dopiero stanowi całość łącza przesyłania danych.
Modem może być tzw. zewnętrzny, czyli znajdujący się poza komputerem i połączony z nim (lub innym odbiornikiem) przy użyciu przewodu (protokoły transmisji: RS-232, USB, LPT, ethernet), albo wewnętrzny kiedy mamy do czynienia ze specjalną kartą rozszerzeń montowaną wewnątrz komputera (laptopa, notebooka) (PCI, ISA).
W najstarszych modemach dane były zamieniane na przerywane dźwięki o częstotliwości 5 kHz i składały się z przetwornika elektrycznego, głośnika i mikrofonu. W urządzenie to wkładało się zwykłą słuchawkę telefoniczną, która ponownie przetwarzała dźwięki na impulsy elektryczne. Współczesne modemy generują wprost impulsy elektryczne, które przesyłane są bezpośrednio do kabla telefonicznego bez pośrednictwa jakichkolwiek głośników i mikrofonów. Współczesne modemy wykorzystujące sieć telefoniczną nie generują przerywanych dźwięków o stałej częstotliwości lecz sygnał jest kodowany za pomocą modulowanych fal o częstotliwości od 5 do 15 kHz. Górna, fizyczna, granica szybkości przesyłu informacji przez pojedyncze, zwykłe łącze telefoniczne to 56.5 kb/s, co można osiągnąć za pomocą protokołów takich jak K56Flex i X2. Publiczną sieć telefoniczną wykorzystuje się również do znacznie szybszych połączeń, wymaga to jednak stosowania odpowiednich urządzeń na centrali telefonicznej. Oprócz tego modemy stosuje się do połączeń innych niż sieć telefoniczna, jak np. sieć telewizji kablowej, czy łącza dedykowane.
Obrotowy Ekran Mini Vye S41 S37 S18
Notebook
Notebook, zwany także Laptopem (ang. notatnik), to mały, przenośny komputer osobisty. Inne zminiaturyzowane komputery (mniejsze od noteboków) to palmtopy (np. Palm lub PocketPC), lub smartphone. W 2004 roku 30% sprzedanych komputerów osobistych to notebooki. W roku 2005 sprzedaż notebooków po raz pierwszy w historii była większa niż komputerów stacjonarnych (w USA).
Obrotowy Ekran Mini Vye S41 S37 S18
Palm
Palm to określenie palmtopa pracującego pod kontrolą systemu operacyjnego Palm OS.
Pierwotnie określenie Palm stosowano tylko do urządzeń wyprodukowanych przez firmę Palm lub 3com. Jednymi z większych producentów urządzeń z Palm OS były także firmy Handspring, Sony i Tapwave, których produkty również określało się mianem Palmów. Handspring w 2004 roku został wykupiony przez Palm (wówczas "palmOne"). Sony w 2004 roku, a Tapwave w 2005 roku zaprzestało produkcji urządzeń z Palm OS.
Urządzenia oparte o system Palm OS możliwościami i parametrami konkurują z urządzeniami PocketPC.
Super Mini Vye UMPC HSDPA Mini Notebook
Palmtop
Palmtop (także: PDA, Personal Digital Assistant, komputer kieszonkowy) to mały, przenośny komputer osobisty. Mniejszy od laptopa - z powodzeniem mieści się w dłoni lub w kieszeni (ang. palm - dłoń, top - na wierzchu). Palmtopy są komputerami programowalnymi - można w nich instalować oprogramowanie, np. pobrane lub zakupione w Internecie.Palmtopy obsługuje się między innymi rysikiem, gdyż wyposażone są w ekran dotykowy. Większość z nich rozpoznaje pismo odręczne (lub zbliżone do niego znaki graffiti), a niektóre posiadają także wbudowaną klawiaturę kciukową.Zastosowanie palmtopów jest bardzo szerokie. Mogą służyć zarówno w życiu prywatnym, jak i służbowym.
• Podstawowe funkcje: kalendarz, terminarz, kalkulator, notatnik (także notatki odręczne), książka adresowa.
• Dodatkowe funkcje: czytanie e-booków, przechowywanie/przeglądanie zdjęć oraz filmów, edycja tekstów, współpraca z urządzeniami GPS, dyktafon, wbudowany cyfrowy aparat fotograficzny oraz kamera, odtwarzanie muzyki (np. MP3), obsługa Internetu (WWW, e-mail, komunikatory internetowe, telnet, SSH), gry i wiele wiele innych...
Łączność z innymi urządzeniami zapewniają palmtopom: porty podczerwieni (IrDA), BlueTooth, ostatnio także WiFi. Do synchronizacji z komputerem stacjonarnym (celem zabezpieczenia przed utratą danych) oraz do instalowania programów, najczęściej wykorzystywane jest łącze szeregowe lub USB.Najpopularniejsze palmtopy to urządzenia pracujące pod kontrolą systemów operacyjnych Pocket PC i Palm OS. Coraz częściej można też spotkać MDA (Mobile Digital Assitant), czyli palmtopy zintegrowane z telefonem komórkowym (np. Treo, MDA).
Mały Przenośny Notebook UMTS HSDPA GPS GPRS
PCMCIA
Mobilne TechnologieKarty PCMCIA pełnią obecnie funkcje kart rozszerzeń. Celem ich zastosowania jest rozszerzenie funkcjonalności komputera. Posiadają ustandaryzowane wymiary przypominając wielkością kartę kredytową (85,6 × 54 mm). Poszczególne generacje kart przestrzegają powyższego standardu, w swych wymiarach różniąc się jedynie grubością. Pierwotnym obszarem zastosowań kart PCMCIA było rozszerzanie pamięci komputera przenośnego. Wraz z rozwojem technologii obszar ten uległ poważnej ekspansji i obecnie pełnią one rolę modemów, kart sieciowych lub dysków twardych.

Rodzaje kart PCMCIA
Karta typu I - karta o grubości 3,3 mm pełniąca funkcje karty pamięci SRAM lub Flash.
Karta typu II - karta o grubości 5,0 mm pełniąca funkcje karty rozszerzeń (modem lub karta sieciowa).
Karta typu III - karta o grubości 10,5 mm pełniąca funkcje karty rozszerzeń (dysk twardy).
Montaż kart PCMCIA umożliwia gniazdo PCMCIA.

Gniazdo PCMCIA
Umożliwia łatwy montaż kart PCMCIA w komputerach przenośnych. Pierwsze gniazda PCMCIA zapewniały 16 bitowy przepływ danych. Obecnie jest on 32 bitowy i pracuje z częstotliwością 33 MHz (zapewniając maksymalny transfer danych 133 MB/s) przy napięciu 3,3 V.
Nawigacja Uchwyt GPS Mobilny Świat
Pocket PC
Pocket PC jest przenośnym komputerem mieszczącym się w dłoni, działającym pod kontrolą systemu operacyjnego Microsoft Windows Mobile (opartego na Windows CE z .NET).Na rynku istnieją palmtopy Pocket PC z wbudowanym telefonem komórkowym, odbiornikiem GPS i innymi urządzeniami.Pocket PC musi spełniać wymagania narzucone przez firmę Microsoft. Niektóre z nich to:
• procesor kompatybilny z architekturą ARM w wersji 4 (dawniej były to też architektury MIPS i SH3)
• możliwość uruchomienia Windows CE (wersji dla Pocket PC)
• zawierać określony zestaw aplikacji w pamięci ROM
• zawierać ekran dotykowy
• zawierać wbudowany zestaw przycisków
• posiadać co najmniej jeden głośnik
• posiadać mikrofon
W większości Pocket PC są wyposażone w ekran o rozdzielczości 240x320 pikseli. Wersja Windows Mobile 2003 Second Edition wprowadziła możliwość zwiększenia rozdzielczości do 480x640 pikseli, jak również zmianę orientacji wyświetlanego obrazu z pionowej na poziomą. Modele z wbudowaną klawiaturą wprowadzane w roku 2006 posiadają ekran o rozdzielczości 240x240 pikseli.Zazwyczaj urządzenia są wyposażone w 32 do 128MB pamięci RAM i 32MB lub więcej pamięci ROM (zawiera system operacyjny i aplikacje dołączone do systemu - w niektórych wersjach także dodatkowy obszar pamięci nieulotnej Flash na dane i aplikacje użytkownika). Procesor jest taktowany zegarem od 200 do 624MHz. Większość jest wyposażona w slot kart pamięci SD (umożliwia podłączenie innych urządzeń zgodnych z SDIO), a niektóre w Compact Flash. Inne z kolei w specyficzne dla danego producenta złącze pozwalające na podłączanie dodatkowych akcesoriów, np. zewnętrznej baterii, zewnętrznego slotu na inny typ kart, itp. W zależności od ceny w urządzeniu mogą znaleźć się inne rozszerzenia, np. WiFi, Bluetooth, czytnik linii papilarnych, aparat cyfrowy lub wyjście video do podłączenia zewnętrznego monitora.Wszystkie urządzenia Pocket PC posiadają port podczerwieni IrDA, słuchawkowe gniazdo stereo, rysik, głośnik, mikrofon, kilka przycisków, akumulator i kabel do komunikacji z komputerem PC.Urządzenia są produkowane przez różnych producentów, m.in. HP (pod marką IPAQ, a wcześniej Jornada), Dell, Toshiba, Asus, Fujitsu-Siemens. Różnią się oferowanymi możliwościami i ceną.Wraz z urządzeniem użytkownik otrzymuje zestaw standardowych aplikacji. Wśród nich:
• Windows Media, umożliwia odtwarzanie muzyki i wideo
• odpowiedniki aplikacji pakietu Microsoft Office: Word Mobile, Excel Mobile, PowerPoint Mobile
• Internet Explorer Mobile, przeglądarka internetowa
• ActiveSync, program do synchronizacji z komputerem PC
• klient poczty elektronicznej
• komunikator internetowy Pocket MSN
• książkę adresową, kalendarz i listę zadań
Dostarczane oprogramowanie do synchronizacji z komputerem PC działa tylko pod kontrolą systemów Microsoft Windows. Dostępne są jednak programy firm trzecich, które umożliwiają to w innych systemach operacyjnych.
Lekkie Laptopy Lekkie Notebooki
Poczta elektroniczna
Poczta elektroniczna (ang. electronic mail, e-mail) to jedna z usług internetowych, w prawie zwanych usługami świadczonymi drogą elektroniczną, służąca do przesyłania wiadomości tekstowych (listów elektronicznych). Obecnie do przesyłania e-maili używany jest protokół SMTP.Słowo e-mail próbowano w Polsce zastąpić słowem listel (od list elektroniczny), starano się także rozpropagować określenie el-poczta (analogia do el-muzyki, czyli muzyki elektronicznej) - słowa te jednak nie przyjęły się w codziennym użyciu. Językoznawcy za poprawne uznają jedynie formy e-mail oraz mejl[1] - i chociaż ta ostatnia używana jest na razie w języku potocznym, językoznawcy zalecają używać jej w piśmie wszędzie z wyjątkiem oficjalnych tekstów, dopóki forma ta nie przyjmie się dobrze w języku polskim[2].Zgodnie z prawem telekomunikacyjnym usługa poczty elektronicznej nie jest usługą telekomunikacyjną.
Laptop dla KObiety Laptop Biznesowy
POP3
Post Office Protocol version 3 (POP3) to protokół internetowy z warstwy aplikacji pozwalający na odbiór poczty elektronicznej ze zdalnego serwera do lokalnego komputera poprzez połączenie TCP/IP. Ogromna większość współczesnych internautów korzysta z POP3 do odbioru pocztyWcześniejsze wersje protokołu POP czyli, POP (czasami nazywany POP1), POP2 zostały całkowicie zastąpione przez POP3. Zwykle jeżeli ktoś mówi o protokole POP ma na myśli jego wersję 3.Protokół POP3 powstał dla użytkowników, którzy nie są cały czas obecni w Internecie. Jeżeli ktoś łączy się z siecią tylko na chwilę, to poczta nie może dotrzeć do niego protokołem SMTP. W takiej sytuacji w sieci istnieje specjalny serwer, który przez SMTP odbiera przychodzącą pocztę i ustawia ją w kolejce.Kiedy użytkownik połączy się z siecią, to korzystając z POP3 może pobrać czekające na niego listy do lokalnego komputera. Jednak protokół ten ma wiele ograniczeń:
• połączenie trwa tylko, jeżeli użytkownik pobiera pocztę i nie może pozostać uśpione,
• do jednej skrzynki może podłączyć się tylko jeden klient równocześnie,
• każdy list musi być pobierany razem z załącznikami i żadnej jego części nie można w łatwy sposób pominąć - istnieje co prawda komenda top, ale pozwala ona jedynie określić przesyłaną liczbę linii od początku wiadomości,
• wszystkie odbierane listy trafiają do jednej skrzynki, nie da się utworzyć ich kilku,
• serwer POP3 nie potrafi sam przeszukiwać czekających w kolejce listów.
Istnieje bardziej zaawansowany protokół IMAP, który pozwala na przeglądanie czekających listów nie po kolei na podobieństwo plików w katalogach i posiada niektóre funkcje pominięte w POP3.Programy odbierające pocztę najczęściej obsługują oba protokoły, ale POP3 jest bardziej popularny. Wysyłanie listów zawsze opiera się na protokole SMTP. Komunikacja POP3 może zostać zaszyfrowana z wykorzystaniem protokołu SSL. Jest to o tyle istotne, że w POP3 hasło przesyłane jest otwartym tekstem, o ile nie korzysta się z opcjonalnej komendy protokołu POP3, APOP.Protokół POP3, podobnie, jak inne protokoły internetowe (np. SMTP, HTTP) jest protokołem tekstowym, czyli w odróżnieniu od protokołu binarnego, czytelnym dla człowieka. Komunikacja między klientem pocztowym, a serwerem odbywa się za pomocą czteroliterowych poleceń.
Notebook dla Biznesu Technologie Mobilnego Biznesu
Procesor
Procesor (ang. processor) nazywany często CPU (ang. Central Processing Unit) - urządzenie cyfrowe sekwencyjne potrafiące pobierać dane z pamięci, interpretować je i wykonywać jako rozkazy. Wykonuje on bardzo szybko ciąg prostych operacji (rozkazów) wybranych ze zbioru operacji podstawowych określonych zazwyczaj przez producenta procesora jako lista rozkazów procesora.Procesor wykonywany jest zwykle jako układ scalony zamknięty w hermetycznej obudowie posiadającej złocone wyprowadzenia. Złoto jest konieczne ze względu na bardzo dobre własności stykowe. Jego sercem jest monokryształ krzemu, na który naniesiono techniką fotolitografii szereg warstw półprzewodnikowych. Tworzą one sieć od kilku do kilkudziesięciu milionów tranzystorów. Połączenia wykonane są z metalu (aluminium, miedź). Ważnym parametrem procesora jest rozmiar elementów budujących jego strukturę. Im są one mniejsze tym niższe jest zużycie energii, napięcie pracy oraz wyższa częstotliwość pracy. Współczesne procesory wykonywane są w technologii pozwalającej na uzyskanie elementów o rozmiarach mniejszych niż 90 nm pracujących z częstotliwością 3,6 GHz. Fabryki procesorów muszą posiadać pomieszczenia o niezwykłej czystości, co jest bardzo kosztowne. Obecnie (2006) procesory produkuje się w technologii pozwalającej na uzyskanie elementów o rozmiarach 65 nm. Według planów największych producentów procesorów, w roku 2008 powinny pojawić się procesory wykonane w technologii 45 nm, a w 2010 - 32 nm.W funkcjonalnej strukturze procesora można wyróżnić:
• zespół rejestrów do przechowywania danych i wyników, rejestry mogą być ogólnego przeznaczenia, lub mają specjalne przeznaczenie,
• jednostkę arytmetyczną (arytmometr) do wykonywania operacji obliczeniowych na danych,
• układ sterujący przebiegiem wykonywania programu.
Jedną z podstawowych cech procesora jest długość (liczba bitów) słowa, na którym wykonywane są podstawowe operacje obliczeniowe. Jeśli słowo ma np. 32 bity, mówimy że procesor jest 32-bitowy. Innym ważnym parametrem określającym procesor jest szybkość z jaką wykonuje on program. Szybkość ta w znacznym stopniu zależy od czasu trwania pojedynczego taktu procesora, jest on odwrotnością częstotliwości procesora.
Najmniejszy Przenośny Laptop Mini UMPC UMTS
Protokoły internetowe
Protokoły internetowe to podzbiór protokołów komunikacyjnych, mający zastosowanie w środowisku internetu. Protokoły internetowe to zbiór ścisłych reguł i kroków postępowania, które są automatycznie wykonywane przez urządzenia w celu nawiązania łączności i wymiany danych.Do najpopularniejszych należą:
• HTTP
• HTTPS
• FTP
• POP3
• IMAP4
• SMTP
• telnet
• SSH
• DNS
• IRC
• XMPP
• SIP
HSDPA Laptop
RAM - pamięć
RAM (ang. Random Access Memory) - jest to podstawowy rodzaj pamięci cyfrowej zwany też pamięcią użytkownika lub pamięcią o dostępie swobodnym. Choć nazwa sugeruje, że oznacza to każdą pamięć o bezpośrednim dostępie do dowolnej komórki pamięci (w przeciwieństwie do pamięci o dostępie sekwencyjnym, np. rejestrów przesuwnych), to nazwa ta ze względów historycznych oznacza tylko te rodzaje pamięci o bezpośrednim dostępie, które mogą być też zapisywane przez procesor, a wyklucza pamięci ROM (tylko do odczytu), pomimo iż w ich przypadku również występuje swobodny dostęp do zawartości.W pamięci RAM przechowywane są aktualnie wykonywane programy i dane dla tych programów, oraz wyniki ich pracy. Zawartość większości pamięci RAM jest tracona w momencie zaniku napięcia zasilania, dlatego wyniki pracy programów muszą być zapisane na jakimś nośniku danych.Pamięć RAM jest stosowana głównie jako pamięć operacyjna komputera, jako pamięć niektórych komponentów (procesorów specjalizowanych) komputera (np. kart graficznych, dźwiękowych, itp.), jako pamięć danych sterowników mikroprocesorowych.
Laptopy Notebooki
ROM - pamięć
ROM (ang. Read-Only Memory - pamięć tylko do odczytu) Jest to rodzaj pamięci operacyjnej urządzenia elektronicznego, w szczególności komputera. Zawiera ona stałe dane potrzebne w pracy urządzenia - np. procedury startowe komputera, czy próbki przebiegu w cyfrowym generatorze funkcyjnym.W normalnym cyklu pracy urządzenia pamięć ta może być tylko odczytywana, zapis do pamięci dokonywany jest w zależności od rodzaju pamięci. Najpopularniejsze rodzaje to:
• ROM - programowane przez producenta pamięci w czasie produkcji, czasami określana jako MROM (Mask programmable ROM).
• PROM (ang. Programmable ROM) - pamięć która może zostać zaprogramowana. Pierwsze pamięci tego typu były programowane przez przepalenie cieniutkich drucików wbudowanych w strukturę
• EPROM (ang. Electrically Programmable ROM) - pamięć programowalna elektrycznie, kasowana innymi metodami np. przez naświetlanie ultrafioletem
• EEPROM (ang. Erasable Electrically Programmable ROM) - pamięć kasowalna i programowalna elektrycznie. Wykonywana w różnych postaciach (np. jako FLASH), różniących się sposobem organizacji kasowania i zapisu.
• Flash EEPROM - kasowanie, a co za tym idzie także zapisywanie odbywa się tylko dla określonej dla danego typu liczby komórek pamięci jednocześnie podczas jednej operacji programowania.
Mini Laptop Mini Notebook
Rysik
Rysik - jest to rzecz najczęściej przypominająca kształtem długopis, ale bywają także rysiki o konstrukcji przypominającej kawałek drewienka. Służą przede wszystkim do obsługiwania urządzeń wyposażonych w ekran dotykowy takich jak: palmtopy, telefony komórkowe, a nawet konsole, np. Nintendo DS (Lite), czy tabletów.
Mini Notebooki Mini Laptopy
SDI
SDI (pierwotnie Szybki Dostęp do Internetu, aktualnie Stały Dostęp do Internetu) jest to usługa Telekomunikacji Polskiej SA polegająca na udostępnianiu klientom terminalu HIS-NT (Home Internet Solution) produkcji firmy Ericsson, który za pomocą analogowej linii telefonicznej abonenta łączy się z urządzeniem HIS-NAE znajdującym się w centrali telefonicznej.Użytkownicy SDI mają zapewniony stały dostęp do Internetu z prędkością maksymalną 115,2 kb/s oraz stały adres IP. Można również korzystać z telefonu w czasie korzystania z Internetu. Wiąże się to jednak ze spadkiem przepustowości do około 70 kb/s.
Mikro Technologie Technologie dla Firm
Sieć bezprzewodowa WLAN
Sieć bezprzewodowa LAN (ang. Wireless LAN) - sieć lokalna zrealizowana bez użycia przewodów.Używane dziś powszechnie przewodowe sieci LAN umożliwiają wzajemne łączenie np. komputerów PC z wykorzystaniem do tego celu różnych typów kabli i światłowodów. Natomiast WLAN to sieć lokalna zrealizowana bez użycia przewodów. Sieci tego typu wykonywane są najczęściej z wykorzystaniem fal radiowych jako medium przenoszącego sygnały ale również z użyciem podczerwieni. Są one projektowane z użyciem standardu IEEE 802.11. Do komunikacji za pomocą fal radiowych wykorzystuje się pasmo 2,4 GHz lub rzadziej 5 GHz.Szybkość przesyłania danych zależna jest od użytego standardu i odległości pomiędzy użytymi urządzeniami i wynosi najczęściej 11, 22, 44, 54 lub 108 Mbps. Na całość infrastruktury sieci bezprzewodowych składają się następujące elementy:
• karty sieciowe - najczęściej typu PCI, USB lub PCMCIA
• punkty dostępowe (ang. Access Point)
• anteny
• kable, złącza, konektory, przejściówki, rozdzielacze antenowe, terminatory
Do zalet sieci bezprzewodowych należy:
• mobilność - końcówki mogą się przemieszczać
• łatwość instalacji - nie trzeba kłaść przewodów
• elastyczność - łatwe dokładanie nowych końcówek
• zasięg - od kilku metrów (w budynkach) do kilkudziesięciu kilometrów
• szybka rozbudowa i modyfikacja struktury sieci.
Miejsca coraz powszechniejszych instalacji sieci WLAN:
• Transport - wymiana informacji przy transporcie towarów, przemieszczania ładunków uaktualnianie znaków drogowych itp.
• Handel - szybkie zmiany w organizacji wnętrz
• Opieka zdrowotna - możliwość uzyskiwania przez lekarzy i personel szybkiego dostępu dodanych pacjenta oraz korzystania z konsultacji, a także zdalnego używania komputerowo sterowanego sprzętu medycznego
• Usługi finansowe - łatwa organizacja usług bankowych i operacji handlowych
• Edukacja - dostępność uniwersyteckich komputerów z różnych punktów uczelni
• Produkcja - możliwość zdalnego sterowania pracą robotów
GPRS Moduł Bluetooth
Sieć komputerowa
Sieć komputerowa - grupa komputerów lub innych urządzeń połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład:
korzystania ze wspólnych urządzeń, np. drukarek,skanerów,
korzystania ze wspólnego oprogramowania,
korzystania z centralnej bazy danych,
przesyłania informacji między komputerami (komunikaty, listy, pliki).
WiFi Wireless LAN
Simple Mail Transfer Protocol
SMTP (ang. Simple Mail Transfer Protocol) - protokół komunikacyjny opisujący sposób przekazywania poczty elektronicznej w internecie.SMTP to względnie prosty, tekstowy protokół, w którym określa się co najmniej jednego odbiorcę wiadomości (w większości przypadków weryfikowane jest jego istnienie), a następnie przekazuje treść wiadomości. Łatwo przetestować serwer SMTP przy użyciu programu telnet.SMTP zaczęło być szeroko używane we wczesnych latach osiemdziesiątych dwudziestego wieku. W tamtym okresie było to uzupełnienie UUCP, który lepiej sprawdzał się przy przekazywaniu poczty między maszynami posiadającymi jedynie okresowe połączenie. SMTP natomiast lepiej działa, gdy zarówno maszyna nadająca jak odbierająca są na stałe przyłączone do sieci.Jednym z pierwszych (jeśli nie pierwszym) z programów do przesyłania poczty, w którym zastosowano SMTP był sendmail. W roku 2001 istniało przynajmniej 50 (pięćdziesiąt) programów implementujących SMTP jako klient (nadawca) lub serwer (odbiorca wiadomości). Niektóre inne popularne programy serwerów SMTP to exim, Postfix, Qmail Bernsteina, GroupWise firmy Novell i Microsoft Exchange.Protokół ten nie radził sobie dobrze z plikami binarnymi, ponieważ stworzony był w oparciu o czysty tekst ASCII. W celu kodowania plików binarnych do przesyłu przez SMTP stworzono standardy takie jak MIME. W dzisiejszych czasach większość serwerów SMTP obsługuje rozszerzenie 8BITMIME pozwalające przesyłać pliki binarne równie łatwo jak tekst.SMTP nie pozwala na pobieranie wiadomości ze zdalnego serwera. Do tego celu służą POP3 lub IMAP.Jednym z ograniczeń pierwotnego SMTP jest brak mechanizmu weryfikacji nadawcy, co ułatwia rozpowszechnianie niepożądanych treści poprzez pocztę elektroniczną (wirusy, spam). Żeby temu zaradzić stworzono rozszerzenie SMTP-AUTH, które jednak jest tylko częściowym rozwiązaniem problemu - ogranicza wykorzystanie serwera wymagającego autoryzacji do zwielokratniania poczty. Nadal nie istnieje metoda, dzięki której odbiorca autoryzowałby nadawcę - nadawca może "udawać" serwer i wysłać dowolny komunikat do dowolnego odbiorcy.
WLAN Notebook Menedżerski
Smartphone
Smartphone - przenośne urządzenie telefoniczne integrujące w sobie kilka funkcji; pierwsze smartphone'y powstały pod koniec lat 90., a obecnie łączą funkcje telefonu komórkowego, poczty elektronicznej, przeglądarki sieciowej, pagera, GPS, jak również cyfrowego aparatu fotograficznego i prostej kamery wideo. W nowszych modelach dostępne są też funkcje typowe dla PDA, jak zarządzanie informacją osobistą (ang. Personal Information Management). Niektóre modele potrafią odczytywać dokumenty biurowe w formatach Microsoft Office i PDF.Pierwszy historycznie smartphone powstał już w 1992 r. - było to prototypowe urządzenie o nazwie Simon, które IBM pokazał na targach COMDEX i wprowadził na rynek w 1993 r. Oprócz funkcji telefonu komórkowego oferowało ono kalendarz, książkę adresową, kalkulator, notatnik, pocztę elektroniczną i gry. Użytkownik korzystał ze specjalnego pióra świetlnego. W 2005 r. smartphone'y stanowią znaczącą część rynku telefonii komórkowej i są sprzedawane już w dziesiątkach milionów egzemplarzy.Najpowszechniej używanymi systemami operacyjnymi sterującym urządzeniem są Symbian, Palm OS (opracowany przez PalmSource), Windows CE (Microsoft), BREW (Qualcomm) i Linux. Symbian ma obecnie ok. 80-procentowy udział w tym rynku i jest używany w pięciu platformach - Nokia (Series 60, Series 80, Series 90), japońska NTT DoCoMo oraz sam Symbian (UIQ).Urządzenia popularne na rynku amerykańskim są w zasadzie PDA z funkcjami telefonicznymi, natomiast na rynku europejskim i japońskim są to głównie telefony komórkowe z funkcjami PDA.
Myszka Monitor
SMS
SMS (ang. short message service, simple message system) - usługa przesyłania krótkich wiadomości tekstowych w cyfrowych sieciach telefonii komórkowej.
Wiadomość SMS wysyła się na numer abonenta sieci telefonii komórkowej. Wszystkie produkowane obecnie telefony komórkowe umożliwiają zarówno odbieranie, jak i wysyłanie tego typu wiadomości. Maksymalna długość pojedynczej wiadomości (potocznie również określanej skrótem SMS) wynosi 160 7-bitowych znaków lub 140 8-bitowych. Jednak w przypadku niektórych telefonów mogą być one dłuższe - ponad 400 znaków (przed wysłaniem zostają podzielone na kilka krótszych wiadomości, a telefon odbiorcy powinien je z powrotem scalić w jedną wiadomość).
Krótkie wiadomości tekstowe są też wykorzystywane w celu uzyskania informacji SMS z serwisów informacyjnych. Pod numer takiego serwisu wysyła się wiadomość z krótkim zapytaniem, a po chwili otrzymuje się wiadomość z odpowiedzią (na przykład aby poznać prognozę pogody w Warszawie na następny dzień, należy wysłać zapytanie w rodzaju "POGODA WARSZAWA JUTRO").
Dystrybutor Mini Vye Dysrtybucja Mini Laptopów
SSH
SSH (ang. secure shell) to standard protokołów komunikacyjnych używanych w sieciach komputerowych TCP-IP, w architekturze klient-serwer. W ścisłym znaczeniu SSH to tylko następca protokołu telnet, służącego do terminalowego łączenia się ze zdalnym komputerem. SSH różni się od telnetu tym, że transfer wszelkich danych jest zaszyfrowany, oraz możliwe jest rozpoznawanie użytkownika na wiele różnych sposobów. W szerszym znaczeniu SSH to wspólna nazwa dla całej rodziny protokołów, nie tylko terminalowych, lecz także służących do przesyłania plików (SCP, SFTP), zdalnej kontroli zasobów, tunelowania i wielu innych zastosowań. Wspólną cechą wszystkich tych protokołów jest identyczna z ssh technika szyfrowania danych i rozpoznawania użytkownika. Obecnie protokoły z rodziny SSH praktycznie wyparły wszystkie inne "bezpieczne" protokoły takie jak np: Rlogin i RSH.
Ogólne założenia protokołu SSH powstały w grupie roboczej IETF. Istnieją jego dwie wersje SSH1 i SSH2. W jego wersji 2, możliwe jest użycie dowolnych sposobów szyfrowania danych i 4 różnych sposobów rozpoznawania użytkownika, podczas gdy SSH1 obsługiwał tylko stałą listę kilku sposobów szyfrowania i 2 sposoby rozpoznawania użytkownika (klucz RSA i zwykłe hasło).
Najczęściej współcześnie stosowany sposób szyfrowania to AES, choć nadal część serwerów używa szyfrowania Blowfish i technik z rodziny DES.
Rozpoznawanie użytkownika może się opierać na tradycyjnym pytaniu o hasło, klucz (RSA lub DSA) lub z użyciem protokołu Kerberos.
Trzy najbardziej znane implementacje SSH to zamknięty ssh.com, oparty na licencji Open Source OpenSSH oraz wersja protokołu stosowana w programie PuTTY.
Protokoły z rodziny SSH korzystają zwyczajowo z portu 22 protokołu TCP, choć w wielu zastosowaniach celowo stosuje się port o innym numerze w celu zwiększenia bezpieczeństwa serwera. Sama rodzina SSH znajduje się w warstwie aplikacji modelu OSI, ale do połączenia korzysta z protokołu TCP.
Laptopy VYe Notebooki Vye
Tablet
Tablet (rzad. digitizer) - urządzenie wskazujące służące przede wszystkim do rysowania elementów graficznych na komputerze, choć z powodzeniem może działać w zastępstwie myszy komputerowej.Tablet składa się ze specjalnej podkładki oraz wskaźnika zwanego rysikiem, zwykle w kształcie długopisu. Ruch rysika po podkładce jest przenoszony do komputera jako informacja o bieżącym położeniu oraz o sile nacisku wskaźnika na tablet. Bardziej złożone konstrukcje rejestrują również nachylenie i obrót (wokół własnej osi i względem powierzchni tabletu) celem odwzorowania tego ruchu przy np. dokładnej imitacji smugi farby z pędzla.Poza kształtem wyróżniającym te urządzenia wskazujące od większości pozostałych jest pobieranie absolutnych współrzędnych ruchu, nie zaś względnych, znanych np. z myszy. Powierzchnia tabletu stanowi dokładne odwzorowanie ekranu (czy np. okna programu graficznego) w mniejszej skali. Zatem dotknięcia rysikiem poszczególnych rogów podkładki przenoszą kursor natychmiast w narożniki ekranu, ruch myszy zaś przesuwa kursor względem jego bieżącego położenia.
Matryca LCD
TCP
TCP (ang. Transmission Control Protocol - protokół kontroli transmisji) - strumieniowy protokół komunikacji między dwoma komputerami. Został stworzony przez Vintona Cerfa i Roberta Kahna. Jest on częścią większej całości określanej jako stos TCP/IP. W modelu OSI TCP odpowiada warstwie Transportowej.W przeciwieństwie do UDP, TCP zapewnia wiarygodne połączenie dla wyższych warstw komunikacyjnych przy pomocy sum kontrolnych i numerów sekwencyjnych pakietów, w celu weryfikacji wysyłki i odbioru. Brakujące pakiety są obsługiwane przez żądania retransmisji. Host odbierający pakiety TCP porządkuje je według numerów sekwencyjnych tak, by przekazać wyższym warstwom modelu OSI pełen, złożony segment.Chociaż protokół definiuje pakiet TCP, to z punktu widzenia wyższej warstwy oprogramowania, dane płynące połączeniem TCP należy traktować jako ciąg oktetów. W szczególności - jednemu wywołaniu funkcji API (np. send()) nie musi odpowiadać wysłanie jednego pakietu. Dane z jednego wywołania mogą zostać podzielone na kilka pakietów lub odwrotnie - dane z kilku wywołań mogą zostać połączone i wysłane jako jeden pakiet (dzięki użyciu algorytmu Nagle'a). Również funkcje odbierające dane (recv()) w praktyce odbierają nie konkretne pakiety, ale zawartość bufora stosu TCP/IP, wypełnianego sukcesywnie danymi z przychodzących pakietów.Charakterystyczny dla TCP jest moment nawiązania połączenia, nazywany ang. three-way handshake. Host inicjujący połączenie wysyła pakiet zawierający segment TCP z ustawioną flagą SYN (synchronize). Host odbierający połączenie, jeśli zechce je obsłużyć, odsyła pakiet z ustawionymi flagami SYN i ACK (acknowledge - potwierdzenie). Inicjujący host powinien teraz wysłać pierwszą porcję danych, ustawiając już tylko flagę ACK (gasząc SYN). Jeśli host odbierający połączenie nie chce lub nie może odebrać połączenia, powinien odpowiedzieć pakietem z ustawioną flagą RST (Reset). Prawidłowe zakończenie połączenia polega na wysłaniu flagi FIN.Aplikacje, w których zalety TCP przeważają nad wadami (większy koszt związany z utrzymaniem sesji TCP przez stos sieciowy) to m.in. HTTP, SSH, FTP czy SMTP/POP3 i IMAP4.
Dotykowy Ekran Vye Obrotowa Matryca Vye
Telefon komórkowy
Telefon komórkowy (potocznie "komórka") - rodzaj aparatu telefonicznego, zazwyczaj przenośnego, komunikującego się z siecią przy użyciu fal radiowych (zasadniczo w zakresie mikrofalowym). W technologii sieci komórkowych słowo 'komórka' oznacza obszar zasięgu pojedynczej stacji przekaźnikowej - obsługa telefonu jest automatycznie przekazywana z jednej komórki do następnej w trakcie przemieszczania się osoby używającej telefonu. Jest rozwinięciem lekkiego, ręcznego radiotelefonu.Istnieją telefony komórkowe działające w systemach analogowych (np. NMT) i cyfrowych (np. GSM, DCS, PCS, UMTS).
Mini Laptop UMTS Mini Notebook HSDPA
Transmeta Crusoe
Transmeta Corporation to powstała w 1995 roku amerykańska firma produkująca mikroprocesory. Siedziba tej firmy znajduje się w Krzemowej Dolinie w Santa Clara (stan Kalifornia) w Stanach Zjednoczonych.Głównym przedsięwzięciem Transmeta było stworzenie procesora o małym poborze mocy z rodziny x86 o nazwie Crusoe. Jednym z głównych zastosowań miały być notebooki, tablety i przenośne urządzenia internetowe zwane web padami, a także PDA.Nazwiska ludzi, którzy byli wymieniani jako pracownicy lub założyciele były bardzo znaczące, co zwiększało szanse powodzenia i zarazem rozbudzało wyobraźnię. Finansowanie utworzonej firmy zapewniali: George Soros - amerykański multimilioner węgierskiego pochodzenia i Paul Allen - współzałożyciel i współtwórca Microsoftu. Od strony technologicznej też pojawiały się wielkie nazwiska. David Ditzel, wcześniejszy pracownik Sun Microsystems, gdzie był głównym inżynierem w Laboratoriach SPARC. A także legendarny twórca systemu operacyjnego Linux - Linus Torvalds.Rozwiązania techniczne wydają się rzeczywiście być nowatorskie:
• nowa architektura procesora wraz z współdziałającym oprogramowaniem,
• bardzo mały pobór mocy, pozwalający notebookowi działać bardzo długo na baterii,
• bardzo małe wydzialanie ciepła,
• LongRunTM - adaptacja procesora do aktualnie wykonywanego zadania,
• Code MorphingTM - kompatybilność z 20 systemami operacyjnymi.
Oprócz tego najistotniejszą cechą nowego typu procesorów jest software Code Morphing oraz Mobile Linux. Mobile Linux to specjalnie przystosowany system operacyjny Linux, ktory mieści się w pamięci Flash i ma obsługiwać palmtopy, tablety i webpady, wyposażone w procesory TM3120.
GPS GPRS
Transmisja
Transmisja - proces przesyłania dowolnej wiadomości lub ogólnie ciągu danych między nadawcą (nadajnikiem) a adresatem (odbiornikiem) określoną metodą, zrozumiałą dla obu (kodowanie) i po określonej drodze (tzw. medium transmisyjne).W ogólnym przypadku może być więcej niż jeden adresat nadawanej informacji. Jeśli jest to wybrana grupa spośród odbiorców, mówimy o multicastingu, a jeśli wiadomość trafia do wszystkich bez żadnych ograniczeń - broadcastingu. W przypadku sieci komputerowych, takich jak np. Internet, stosuje się specjalne rozgłoszeniowe adresy IP, o określonej standardowo postaci.W telekomunikacji teletransmisja (transmisja na duże odległości) odgrywa szczególną rolę, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, gdyż zapewnia przepływ danych między ośrodkami współpracującymi z sobą, oddalonymi od siebie na odległości rzędu setek czy nawet tysięcy kilometrów. Dzięki zastosowaniu odpowiednich technologii, może się ona odbywać w czasie rzeczywistym, z zagwarantowaną z góry jakością.
Mini UMTS Mini HSDPA
Transport Layer Security
TLS (ang. Transport Layer Security) - przyjęte jako standard w Internecie rozwinięcie protokołu SSL (ang. Secure Socket Layer), w swojej pierwotnej wersji zaprojektowanego przez firmę Netscape Communications Corporation. TLS ma na celu zapewnienie poufności i integralności transmisji danych oraz zapewnienie uwierzytelnienia, opiera się na szyfrach asymetrycznych oraz certyfikatach standardu X.509.Zaletą protokołu jest fakt, że działa on na warstwie TCP, więc można go łatwo zastosować do zabezpieczenia protokołów warstwy aplikacyjnej (np.: telnet, HTTP, gopher, POP3, IMAP, NNTP).
Wersje protokołu
• SSL 1 - ta wersja miała poważną dziurę w bezpieczeństwie biorącą się z nieweryfikowania procedury uzgadniania szyfru. Atakujący mógł wymusić używanie przez strony najsłabszego szyfru obsługiwanego przez obie strony, ze złamaniem którego mógł sobie poradzić znacznie łatwiej niż z szyfrem, który strony wybrałyby normalnie.
• SSL 2 - ta wersja weryfikuje procedurę negocjacyjną.
• SSL 3 - wersja obecnie najczęściej używana.
• TLS 1.0 - rozwinięcie SSL 3 opisane w RFC 2246.
• TLS 1.1 - wersja obecnie rozwijana, opisana w RFC 4346, zalecana przez IETF jako standard i coraz częściej używana. Wyjaśnia ona pewne niejednoznaczności i dodaje nowe zalecenia wynikające z praktyki użycia - opisano to w RFC 4366, RFC 4680 i RFC 4681.
Vye UMTS Vye Bluetooth
UMPC
Ultra-Mobile PC (dawniej znane pod nazwą kodową Origami Project) – platforma sprzętowa, rozwijana przez firmy Microsoft i Intel. Ma ona konkurować z palmtopami (PDA). Pierwsze prototypy zostały pokazane na targach CeBit 2006 w Hanowerze. Na razie pracuje tylko z systemem Windows Tablet PC, ale za niedługo pojawi się na wszystkie możliwe platformy. Jest to więc urządzenie łączące wszystkie zalety i możliwości laptopów z mobilnością i małymi rozmiarami palmtopów. UMPC już pojawia się w sklepach komputerowych.

Firmy Microsoft oraz Intel wspólnie opracowały nowy typ komputerów Ultra-Mobile PC (UMPC). Projekt "Origami Project" zakładał stworzenie przenośnego komputera typu tablet PC o bardzo niewielkich wymiarach i wydłużonym czasie pracy na baterii. Jak widać, efekt przerósł najśmielsze oczekiwania ekspertów. Wystarczy wspomnieć o słynnej kampanii promocyjnej Origami, czyli tajemniczych flashach na stronie Origami Project. Kiedy wszyscy w zaintrygowaniu czekali na to, cóż będzie tym nowym produktem, informatycy Microsoftu ujawnili szczegóły dotyczące Origami.

UMPC ma zapełnić lukę dzielącą palmtopy i komputery typu notebook. Ten przenośny pececik o wadze poniżej 1 kg wyposażono w dotykowy ekran i notebookowe komponenty. Urządzenie pracuje pod kontrolą systemu Windows XP Tablet PC Edition 2005, jednak możliwe będzie prawdopodobnie zainstalowanie innych systemów, np. Linux. W późniejszych wersjach będzie możliwe zainstalowanie systemów Windows XP i Vista w wersjach na PC, włącznie z aplikacjami napisanymi dla komputerów stacjonarnych. Origami jest produkowane przez różnych producentów, więc mamy ogromnie szeroki wybór markowych modeli tego urządzenia.

UMPC to w zasadzie pełnoprawny notebook, wyposażony w dotykowy, 7-calowy ekran o rozdzielczości 800x480 i najczęściej pozbawiony klawiatury. Jego sercem jest niskonapięciowy procesor Intel Celeron M lub Intel Pentium M o zegarze 900-1000 MHz. Można do niego podłączyć szereg urządzeń peryferyjnych, tak jak do zwykłego domowego PC. Poza tym urządzenia Origami porozumiewają się bezprzewodowo, co umożliwia wymianę danych, interakcję, grę w gry sieciowe. Każde Origami współpracuje też z szeregiem innych, bezprzewodowych urządzeń domowych.

Firmy Microsoft, Intel, Samsung, ASUS i ECS wspólnie opracowały nowy typ komputerów Ultra-Mobile PC. Projekt znany dotychczas pod nazwą "Origami Project" zakładał stworzenie przenośnego komputera typu tablet PC o bardzo niewielkich wymiarach i wydłużonym czasie pracy na baterii. Po premierze systemu Windows Vista będzie też dostępne pod kontrolą tego systemu w specjalnej wersji dla UMPC.

Urządzenia Origami stanowią jeden z przebojów zakończonych właśnie targów CeBIT. Pierwsze trzy komputery zaprezentowano podczas zorganizowanej przez Microsoft i Intel konferencji prasowej. Były to produkty Samsung Electronics, tajwańskiego Asusa oraz chińskiej firmy Founder Group. Coraz częściej zamiast UMPC (Ultra Mobile PC) mówi się o Origami jako o czymś pomiędzy klasycznym notebookiem, komputerem Tablet PC a PDA. Jest to więc absolutna nowość na rynku.

Origami jest urządzeniem mniejszym niż standardowe laptopy, ale większym niż palmtopy. Pracuje pod kontrolą systemu zbudowanego na podstawie Windows XP i ma ciekawy zestaw funkcji. Obsługuje GPS i standardy komunikacji bezprzewodowej takie jak Bluetooth, Wi-Fi i telefonię komórkową trzeciej generacji.
WLAN Bluetooth
UMTS
Sieć bezprzewodowaUMTS - Universal Mobile Telecommunications System (UMTS) (ang. Uniwersalny System Telekomunikacji Ruchomej) jeden z tzw. systemów telefonii komórkowej trzeciej generacji (3G). Oczekuje się, że dopełni procesu globalizacji telefonii mobilnej. Proces ten postępuje wolniej niż przewidziano z przyczyn politycznych i ekonomicznych.
Vye Monitor Vye Klawiatura
USB
Vye Mini notebookUSB (ang. Universal Serial Bus - uniwersalna magistrala szeregowa) to opracowany przez firmy Microsoft, Intel, Compaq, IBM, DEC rodzaj portu komunikacyjnego komputerów, zastępującego stare porty szeregowe i porty równoległe. Port USB jest uniwersalny, pozwala na podłączanie do komputera (laptopa, notebooka, tabletu) wielu urządzeń, na przykład: kamery wideo, aparatu fotograficznego, myszki, klawiatury, skanera lub drukarki.
Jednym z ważniejszych cech portu USB jest zgodnośc z Plug and Play. Urządzenia w tym standardzie można łączyć ze sobą tworząc sieć. W całej sieci można podłączyć do 127 urządzeń USB. Jednak ze względu na pobór mocy ich liczbę trzeba ograniczyć. W jednej sieci mogą pracować urządzenia o różnych prędkościach transmisji. Magistrala wymaga obecności dokładnie jednego kontrolera magistrali, którego rolę pełni komputer (host). Uniemożliwia to bezpośrednie połączenie dwóch komputerów (wymagany przewód ze specjalnym układem) oraz bezpośrednie połączenie ze sobą urządzeń peryferyjnych (brak kontrolera).
Urządzenia USB możemy podzielić ze względu na zgodność z przyjętymi specyfikacjami na:
• urządzenia spełniające warunki tej specyfikacji - mogą pracować z prędkościami 1.5 Mbit/s lub 12 Mbit/s,
• urządzenia zgodne z warunkami nowej specyfikacji 2.0 - mogą pracować z prędkością 480 Mbit/s
Ekskluzywny Mini Notebook Mini PDA
VGA
VGA (ang. Video Graphics Array) - jeden ze standardów kart graficznych IBM-PC ustanowiony w 1987 roku. Karty VGA były po raz pierwszy montowane w komputerach serii IBM PS/2.
Karty VGA są zgodne z kartami EGA, a dokładniej funkcje VGA są nadzbiorem funkcji EGA. Niejako automatycznie karty VGA są zgodne z CGA i MDA.
Karty VGA posiadają 256kiB pamięci, umożliwiają stosowanie trybów graficznych 16- lub 256-kolorowych. Maksymalna dostępna rozdzielczość w trybach znakowych to 720×480, natomiast w graficznych 640×480.
Kolory są wybierane z palety kolorów. Paleta jest zdefiniowana w LUT (ang. lookup table), która posiada 256 pozycji opisujących kolory z dokładnością 6 bitów (64 odcieni) na składową RGB. Można zatem wybrać 256 kolorów z palety (26)3 = 262144 kolorów. Bez względu na ustawiony tryb, tj. 2-, 4-, 16- czy 256-kolorowy wszystkie kolory są przetwarzane przez LUT, co umożliwia dowolne ustawienie kolorów nawet w trybach zgodnych z CGA czy EGA (na tych kartach kolory są predefiniowane).
Karta VGA udostępnia dwa nowe (w stosunku do EGA) tryby graficzne:
320×200 w 256 kolorach,
640×480 w 16 kolorach (obecnie określenie VGA używane jest często dla rozdzielczości 640×480 pikseli, niezależnie od ilości kolorów).
Karta VGA umożliwiała m.in. podział ekranu na dwie niezależne części, płynne przesuwanie obrazu lewo-prawo lub góra-dół.
Mały NOtebook Lekki Notebook
WI-FI
Mały LaptopWi-Fi kontra telefonia GSM
WiFi zapewnia dziś transfery rzędu 10 Mb/s w hotspocie. Oznacza to, że jest wielokrotnie szybsze od połączeń GPRS oferowanych przez operatorów telefonii GSM. WiFi nie posiada jeszcze pełnej funkcjonalności sieci komórkowych, ale ma miejsce znaczy postęp w tej dziedzinie. W związku z narastaniem konkurencji WiFi i sieci komórkowych pojawił się termin 4G. Oznacza on, że WiFi może stać się czwartą generacją telefonii komórkowej.Jednak wykorzystanie WiFi wiąże się jeszcze z dużymi problemami. Urządzenia WiFi pochłaniają więcej energii niż te zgodne z GSM. Standard WiFi nie zawiera mechanizmów autentykacji podobnych do kart SIM. Jednak trwają pracę nad stworzeniem odpowiednich standardów. Bardzo dużym problemem w WiFi jest zasięg hotspotów. Nie przekracza on zwykle 50 metrów, co oznacza, że WiFi może być tylko uzupełnieniem sieci GSM, jeżeli system telefonii ma obejmować cały obszar kraju takiego jak Polska.
Dostęp do WiFi
Obszary, gdzie można uzyskać dostęp do WiFi nazywa się hotspotami. Niektóre z nich oferują dostęp za darmo. W innych przypadkach konieczne jest wnoszenie opłat. Czasami rozliczenia opierają się na limitach transferowanych danych.W wielu krajach na świecie dostęp do sieci WiFi jest bezpłatny. Firmy i instytucje posiadające nadmiarowe łącza internetowe niskim kosztem stawiają nadajniki WiFi i udostępniają sieć za darmo dla wszystkich. W Polsce rozdawanie Internetu przez firmy jest naruszeniem prawa skarbowego. Usługi teleinformatyczne podlegają podatkowi VAT. Urzędnicy szacują koszt połączenia z Internetem (np. koszt Neostrady) i naliczają firmie udostępniającej sieć podatek oraz domiar. Z tego względu publiczne rozdawanie Internetu za darmo w Polsce jest nielegalne.Większość operatorów posługuje się standardem 802.11b. Prędkość zapewniana przez sieci to 11 Mbps.
Wi-Fi oraz Linux
Niestety wielu producentów urządzeń WiFi nie dostarcza do nich sterowników dla innych systemów niż Windows. Jednak praca środowiska wolnego oprogramowania spowodowała, że kernel wersji 2.6 w Linuksie obsługuje już szereg urządzeń tego typu.
Technologie UMTS Dystrybucja Mini Notebooków Vye
Windows Vista
Microsoft Windows Vista (Windows NT 6.0) to najnowsza edycja systemu Windows firmy Microsoft (do 22 lipca 2005 znany był jedynie pod nazwą kodową Longhorn). Następca systemu Windows XP. Hasło reklamowe systemu to Clear Confident Connected, czyli Przejrzysty Pewny Połączony.
Do nowości w Vista należy między innymi Windows Presentation Foundation (WPF, Avalon) i Windows Communication Foundation (WCF, Indigo). Miał się tam znaleźć także nowy system plików, WinFS, projekt ten został jednak porzucony. W momencie premiery systemu Windows Vista WinFS miał status beta, a jego finalna wersja pojawi się jako uaktualnienie systemu prawdopodobnie w trzecim kwartale 2007 roku w pakiecie serwisowym (Service Pack). Wszystkie te trzy elementy zostaną zebrane pod wspólną nazwą WinFX. Z nowości dostępny również całkowicie nowy wygląd, bazujący na silniku Aero. Została dodana obsługa nagrywania płyt DVD.
Oprócz znanej z Windows XP SP2 Zapory systemu Windows dołączony do systemu został także program chroniący przed spyware (dostępny jako darmowy dodatek dla systemów XP i Server 2003) o nazwie Windows Defender (dawniej Microsoft Windows AntiSpyware (Beta)), tworzony na podstawie programu GIANT AntiSpyware firmy Giant Company Software Inc., wykupionej przez Microsoft Corporation 16 grudnia 2004.
Inną nowością będą trójstopniowo (zamiast dwustopniowo) limitowane konta, dzięki którym będzie można lepiej dopasować poziom uprawnień do użytkownika. Nowy rodzaj kont, Least Privileged User Account (LUA), któremu zawdzięczamy trójstopniowe uprawnienia, jest najbardziej ograniczony i sprowadza się do jedynie podstawowych uprawnień, takich jak korzystanie z Internetu (jest możliwe odcięcie takiemu użytkownikowi dostępu do niektórych stron), czy eksploracja jego własnych folderów. Warto również wspomnieć o możliwości korzystania z kontroli rodzicielskiej, dzięki której można określić, w jakim zakresie czasu i jak długo dziecko może korzystać z komputera, a także w jakie gry może grać.
Został wprowadzony nowy model aktualizacji tzw. hot patching, dzięki któremu w wielu wypadkach aktualizacja odbywa się w tle, bez restartowania komputera.
Ciekawą funkcjonalnością jest wbudowane w edycję Ultimate rozwiązanie Bitlocker pozwalające na szyfrowanie całych partycji. Szyfrowanie to wykorzystuje sprzętowe moduły TPM.
Pozostałe atrybuty nowego systemu i jego własności, zdaniem producenta:
• Dzięki nowej technologii ładowania i zamykania systemu, system wraca ze stanu wstrzymania w nie więcej niż 2 sekundy, a ładowanie się systemu będzie trwało o połowę krócej niż w Windows XP.
• Aplikacje ładują pliki 15% szybciej niż w Windows XP.
• Nowy instalator, który potrafi zainstalować system w 15 minut.
• Wprowadzone nowe zabezpieczenia ochrony treści powodują większe zużycie procesora, nawet kiedy system jest bezczynny.[1][2][3]
• Narzędzie tworzenia obrazów instalacyjnych i dysków twardych - XImage i format ich zapisu Windows Imaging Format (WIM)
• Została zmodyfikowana funkcja Przywracania systemu, w której tworzonych jest mniej koniecznych punktów przywracania, co jest równoznaczne z oszczędnością miejsca na dysku.
• Nowa, szybka wyszukiwarka plików; potrafi na wszelakie sposoby przeszukiwać pliki, dokumenty, zdjęcia, i inne multimedia, a także grupować zbiory według autora, daty modyfikacji, rozmiaru itd.
• Zostało ułatwione przenoszenie danych między komputerem a urządzeniami przenośnymi.
• Nowa wersja przeglądarki Internet Explorer 7 (niektóre funkcje tej przeglądarki są dostępne tylko dla systemu Windows Vista) oferuje podobną funkcjonalność do nowoczesnych i bezpiecznych przeglądarek (np. Mozilla Firefox i Opera), usprawniającą surfowanie i bezpieczeństwo. Pierwsza wersja testowa przeglądarki ukazała się razem z wersją Beta 1 systemu Windows Vista, czyli 27 lipca 2005.
• Nowy klient poczty Windows Mail - następca Microsoft Outlook Express.
• Windows Desktop Search - rozszerzona funkcja indeksowania i natychmiastowego wyszukiwania plików. Praktycznie każda aplikacja w systemie zawiera pole do wyszukiwania plików. Funkcja ta jest odpowiedzią na Spotlight firmy Apple.
• Nowy mechanizm logowania błędów, znany pod nazwą kodową Crimson. Jego zadaniem jest monitorowanie, zarządzanie i raportowanie "stanu zdrowia" systemu.
• Nowy format dokumentów XPS, bazujący na XML-u (alternatywa dla PDF). Jego nazwa kodowa to Metro.
• Nowa wersja odtwarzacza multimediów Windows Media Player oznaczona numerem 11.
• Windows Movie Maker ze wsparciem technologii High Definition oraz nowe narzędzie, Windows DVD Maker, pozwalające przechwytywać materiał wideo i tworzyć płyty DVD z filmami.
• Windows Photo Gallery - aplikacja zarządzająca zbiorami zdjęć i obrazów (do systemu dołączony zostanie także format zapisu obrazów opracowany przez Microsoft - Windows Media Photo).
• Windows Driver Foundation - usprawniona obsługa sterowników sprzętu komputerowego.
• Obsługa formatu nośników nowej generacji HD DVD, oraz prawdopodobnie Blu-ray (oglądanie zabezpieczonych treści w wysokiej rozdzielczości może jednak wymagać posiadania bardzo specyficznego sprzętu, włącznie z odpowiednią kartą graficzną, dźwiękową oraz monitorem)[2]
• SideShow - funkcja umożliwiająca obsługę dodatkowego, małego ekranu LCD (o przekątnej ok. 3") montowanego na zewnętrznej części obudowy niektórych komputerów przenośnych. Mogą być na nim pokazywane m.in. stan baterii, zegar, menu sterowania funkcjonalnością odtwarzacza mp3 i/lub informacje o nowych wiadomościach e-mail.
• Obsługa tworzonej przez Microsoft sieci P2P znanej pod nazwą kodową Avalanche, połączonej z oprogramowaniem "Windows Meeting Space", umożliwiającym m.in. dzielenie się zasobami pulpitu online.
• Co najmniej 6 nowych czcionek: 2 szeryfowe (Cambria i Constantia), 3 bezszeryfowe (Calibri, Candara i Corbel) oraz jedna o stałej szerokości znaku (Consolas).
• Nowy sposób obsługi tekstu i czcionek z wykorzystaniem Unicode i możliwości "Avalona" w zakresie skalowania.
• Narzędzie Windows Snipping Tool pozwalające na stworzenie "zdjęcia" zaznaczonego fragmentu pulpitu (także o nieregularnym kształcie), zapisanie go bądź wysłanie do adresata poprzez program pocztowy.
• Nowy uproszczony Rejestrator dźwięków, posiadający jedynie funkcje nagrywania dźwięku i jego zapis do formatu WMA (format ten będzie też prawdopodobnie wykorzystywany w ustawieniach dźwięków zdarzeń systemowych; jedynie Windows Media Player 11 wykorzystywać będzie format WAV przy zapisie ścieżek audio).
• Obsługa dowiązań symbolicznych w stylu tych znanych z systemów rodziny Unix.
Windows Vista Home Basic Uaktualnienie w wersji pudełkowejCałkowicie nowe i ulepszone Menu Start. Napis Start z logiem Windows został zastąpiony okrągłym logiem Windows, zaś kaskadowy widok Wszystkie programy został zastąpiony przez drzewko tworzone w jednym oknie. Dodatkowo menu posiada funkcję szybkiego wyszukiwania plików.
Brak wsparcia dla systemu plików FAT16. Zastępującym go systemem stało się nowe rozwiązanie UDF.
Usunięta obsługa portu gier. Teraz kontrolery gier (m.in. gamepady, dżojstiki, kierownice) można podłączać wyłącznie do portu USB.
GPRS GPS
Windows XP
Mini UMTSNajnowszy system operacyjny firmy Microsoft, Windows XP został zaprojektowany tak, by korzystanie z komputera stało się zupełnie nowym doświadczeniem dla użytkowników w biurze i w domu. System, którego premiera odbyła się 25 października 2001 r., został wprowadzony w dwóch wersjach: Windows XP Professional oraz Windows XP Home Edition. Windows XP Professional jest przeznaczony dla firm dowolnej wielkości, a Windows XP Home Edition został zaprojektowany dla użytkowników korzystających z komputera w domu.

Cechy systemu
Windows XP jest udaną próbą stworzenia jednolitej linii systemów Windows. Wcześniej Microsoft rozwijał dwie linie produktów: jedną dla użytkowników domowych, a drugą do zastosowań zaawansowanych (linia NT). Pociągnęło to za sobą brak kompatybilności z wieloma aplikacjami DOS-owymi.
System opiera się na kodzie NT zawierającym wiele nowości i usprawnień. Ponadto, zawiera zintegrowaną zaporę sieciową. Zapora sieciowa obecna w Windows XP jest prostym filtrem pakietów, który jest domyślnie aktywny po zainstalowaniu. System wyposażono w najnowszą wersję przeglądarki Internet Explorer i odtwarzacz multimedialny Windows Media Player. Dodano także funkcję pulpitu zdalnego umożliwiającą przejęcie kontroli nad komputerem pracującym w sieci.

Nowe funkcje systemu
1. Nagrywanie dysków CD - system potrafi w prosty sposób nagrywać płyty CD za pomocą wbudowanego programu nagrywającego.
2. Nowe menu Start - menu zawiera w pierwszej kolejności najczęściej używane programy, co większości użytkowników ułatwia i przyspiesza pracę.
3. Łatwy dla użytkownika interfejs - dzięki opcji grupowania programów na pasku zadań nie powstaje bałagan związany z otwarciem dużej ilości programów. System został także zaopatrzony w funkcję automatycznego oczyszczania pulpitu, który pakuje do osobnego folderu skróty lub dokumenty z pulpitu, które nigdy nie były używane.
4. Przywracanie systemu - ta funkcja pozwala na przywrócenie stanu systemu do wyznaczonego przez użytkownika punktu po awarii.
5. Technologia ClearType® - to technologia pozwalająca na wygładzeniu i podwyższeniu jakości liter na ekranach LCD.
6. Inteligentne oszczędzanie energii - ta funkcja przydaje się użytkownikom laptopów i tabletów. Dzięki monitorowaniu przez system stanu baterii system może zachować wyniki pracy zanim stan baterii się wyczerpie i zamknąć system bez szkody dla użytkownika i komputera. Po załadowaniu baterii system rozpoczyna pracę od tego momentu, w którym został zamknięty.
7. Przełączanie użytkownika - przydatne, gdy z komputera korzysta klika osób. Gdy jeden użytkownik pracuje, a drugi chce zdobyć dostęp do spersonalizowanych danych na swoim profilu, można przełączyć użytkownika pozostawiając jego profil w takim stanie, jakim został on zachowany, po czym do niego powrócić po skończeniu pracy przez drugiego użytkownika.
Mini Vye Najmniekszy Mini Laptop
World Wide Web
World Wide Web (w skrócie określany jako WWW lub Web) jest hipertekstowym, multimedialnym, sieciowym (TCP/IP) systemem informacyjnym opartym na publicznie dostępnych, otwartych standardach IETF, W3C i ISO. Pierwotnym i w chwili obecnej nadal podstawowym zadaniem WWW jest publikowanie informacji.
Aby uzyskać dostęp do tak udostępnianej informacji, trzeba posłużyć się programem komputerowym, który nazywamy przeglądarką internetową. Przeglądarka łączy się z serwerem internetowym, skąd pobiera pewien zbiór informacji określany jako strona internetowa. Strona internetowa może zostać wyświetlona, zapisana w lokalnym systemie plików czy wydrukowana.
Zawartość strony internetowej jest hipertekstem, znaczy to, że użytkownik oglądając stronę internetową może podążać za hiperłączami, które przenoszą go do innych stron internetowych w ramach tego samego serwera internetowego lub innych dostępnych w ramach sieci. Częste korzystanie z WWW nazywa się "surfowaniem po sieci".
World Wide Web został zapoczątkowany na początku lat dziewięćdziesiątych w CERN jako system dostępu do danych, informacji (w tym graficznych) w heterogenicznym środowisku dużej organizacji naukowej.
Tim Berners-Lee, nazywany twórcą WWW, zbudował prototyp systemu, który później został przekształcony w to czym WWW jest dzisiaj. Szybko przekroczył (podobnie jak Internet) granice środowiska naukowego, a po kilku latach został zaadaptowany na całym świecie.
Notebooki Lekkie Mini Laptopy
Wyświetlacz ciekłokrystaliczny
Wyświetlacz ciekłokrystaliczny, LCD (ang. Liquid Crystal Display) - to urządzenie wyświetlające obraz oparte na mechanizmie zmiany polaryzacji światła na skutek zmian orientacji uporządkowania cząsteczek chemicznych, pozostających w fazie ciekłokrystalicznej, pod wpływem przyłożonego pola elektrycznego.
 
 
 
 
 
 
UMPC, laptopy, notebooki, tablety - mobilne, małe, biznesowe - HSDPA, UMTS, WiFi, Bluetooth, dotykowy i obrotowy wyświetlacz - DYSTRYBUTOR

Warning: imagedestroy() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/admin/domains/vyepc.pl/public_html/inc/Map.class.php on line 50